Generalforsamling i Trehøje Golfklub
afholdes i klubhuset kl. 19.00 tirsdag den 25. november 2014

     - Dagsorden

     -
Vedtægter

     -
Bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter

     -
Formandens årsberetning

     - Formanden siger tak for 7 gode år

     - JBJ siger tak til Per og Preben

     -
Regnskab

     -
Referat fra generalforsamlingen

Ekstraordinær generalforsamling
afholdes i klubhuset kl. 17.00 mandag den 8. december 2014

     - Dagsorden ekstraordinær generalforsamling

     -
De ændrede vedtægter fra generalforsamlingen

     - Referat fra ekstraordinær generalforsamling