Generalforsamling i Trehøje Golfklub
torsdag den 26. november 2020 kl. 19.00 i klubhuset.

- Dagsorden

- Regnskab

- Formandens årsberetning
 
- Referat fra generalforsamlingen følger...


- Bestyrelsen har konstitueret sig -  følger...