Trehøje Golfklub    Begynder-udvalget
_____________________________________________________________________

Referat fra møde i begynderudvalget mandag d. 28. januar 2013 kl. 19.00

Deltagere: Poul Hjørnholm, Simon Meinertz, Bjarne Manbjerg, Leif Tange, Lars Ole Wulff
Afbud: Asta og Leo Foged, Margrethe og Hanne Lüchow.

Dagsorden:
1. Begynderudvalget,
evt. nye medlemmer?
Margrethe og Hanne Lüchow meddelte i november, at de ønsker at trække sig fra begynderudvalget, da de pt ikke er så aktive i klubben.
Asta og Leo Foged ønsker ligeledes at stoppe som instruktører, idet de ikke ønsker at stå for begynderhold i marts. De synes det er for tidligt
på året, men tager bestyrelsens beslutning, om at fastholde datoerne med Hold 1 i marts, til efterretning.
Tak til både Margrethe og Hanne samt Asta og Leo for en flot indsats med begynderne.
Jens Ole Pedersen er nyt medlem af begynderudvalget.

2. Ny prisstruktur (se messefolder)
Orientering. LOW trykker nye foldere efter rettelse af dato i første udgave.

3. Info begyndere (revideres og forenkles)
Forslaget blev godkendt med enkelte rettelser. Folder udarbejdes og trykkes af LOW til udlevering i klubben

4. Golfkort til virksomheder (udsendes til sponsorer, se bilag), drøftes
Drøftet. Det anbefales kontoret, at sende tilbuddet ud til alle sponsorerne. Vi stiller os til rådighed som instruktører, når der er et hold.

5. Efteruddannelse (fællestræning)
Tilbydes begynderhold efter uddannelse – også det efterfølgende år. Udkast til oplæg drøftes og sendes til bestyrelsen.
Begynderudvalget mener ikke det er en opgave for udvalget, men en opgave for sekretariatet sammen med PROerne.

6. Golfens dag søndag d. 14. april
Vi satser på nogenlunde samme koncept som sidste år – udvalget hjælper til. Mere INFO senere. Klubben deltager på klubbens stand
på Videbækmessen d. 16.-17. marts.
Udvalget møder talstærkt op og er klar med standen som vi plejer. Det er vigtigt, at folderne
kommer med medlemmerne hjem. Vi anbefaler sekretariatet at sende en mail med folderen til samtlige medlemmer i klubben.

7. Begynderkurser: Instruktører ???
Hold 1 14/3 – 18/3 – 21/3 kl. 17.30 – 20.00 (Jens Ole og Lars Ole)
Hold 2 25/4 – 29/4 – 2/5 kl. 18.00 – 20.30 (Grete og Leif)
Hold 3 Lørdagskursus 15/6 og 22/6 kl. 9.00 – 16.00 (Lars Ole)

8. Nye former for uddannelse
Bestyrelsen ønsker nyt koncept til ”hurtig kursus”, se DGU.dk, oplæg drøftes. Bestyrelsen ønsker flere instruktører uddannet.
DGU-kursus i Horsens d. 20. januar.
Jens Ole og Lars Ole deltog i Horsens. Nye kursusformer blev drøftet, men der var enighed om,
at for korte kurser ikke gav den nødvendige træning og indførelse i golfsporten. ”Hurtig Kurser” bør kun være for pay and play spillere.

9. Materialer
Kontoret skaffer og pakker materialerne til kursisterne. LOW chekker op på computer og projektor.
Orientering. Leif og Lars Ole mødes og koordinerer de nye kurser.

10. Mentorordningen
Underviserne skaffer selv mentorer. LOW og PH er behjælpelige, hvis nødvendigt. LT laver vejledning til mentorerne?
Drøftet og aftalt med instruktørerne, at man på sidste kursusaften har mentorer til de begyndere der ikke selv har et klubmedlem at
læne sig op ad.

11. Samarbejde med externe klubber
Dette er planlagt af PH og vil fremgå af matckalenderen? - Se matchkalenderen.

12. Matchkalender (forslag fra BM)
Drøftet og godkendt.

13. Matchledere
BM indkalder matchlederne til planlægningsmøde primo marts? - Drøftet. BM indkalder til møde tir. D. 5. marts kl. 19.00 i klubben.

14. Skolegolf
Klubben ønsker at tilbyde gratis kurser til idrætslærerne på omegnsskolerne. Simon og Kristoffer vil gerne deltage i planlægningen.
Junior/Ynglingeudvalget og LOW.
Drøftet. LOW kontakter igen Henrik fra Junior/Ynglingeudvalget.

15. Evt.
Kaffe og hjemmebagte boller. Tak til Edith.

Venlig hilsen Lars Ole Wulff