Trehøje Golfklub            Bestyrelsesmøde        

Dato: 16.12.2009

Kl.: 16.00

Sted.: Brdr. Markussen, Sverigesvej 5, 7480 Vildbjerg

Møde nr. 09-2009

 

 

Deltagere
Bestyrelsen

JBJ
PN
BKP

PV

Jørgen B Jørgensen
Preben Nielsen
Bendt K Pedersen
Helge Ørts
Per Voetmann

Øvrige deltagere.
LS - Leif Sørensen
 

 

Dagsorden:

Møde referat:

1.Velkomst

Ved PV.

2. Konstituering

Funktion i bestyrelsen - Med ansvar for flg. udvalg.:
Formand         : Per Voetmann - Pigeudvalg - Seniorudvalg - Husudvalg
Kasserer         : Bendt Pedersen - Begynderudvalg - Banekontroludvalg
Næstformand : Jørgen B Jørgensen - Matchudvalg - ITudvalg - Herreudvalg
Sekretær          : Helge Ørts - Eliteudvalg - Juniorudvalg
Banen              : Preben Nielsen - Baneudvalg

3 Møde i samarbejdsudvalget
   for klubber med 50 kr. rabat.

PN og LS deltog fra Trehøje i dette møde.
Gruppen af klubber blev udvidet med Skærbæk Mølle GK.
Der kan i dette forum ikke træffes de store beslutninger, og mødet afholdes hvert år med henblik på at klubberne kan udveksle erfaringer og greenfee kort. Næste år holdes mødet i Hammel.

4. Klubhusprojekter.

Der er udsendt et oplæg til de håndværkere der også er sponsor i klubben, med henblik på at modtage et tilbud på arbejdsopgaverne i forbindelse med ombygning i denne vinter.
Projektet sættes i gang i forhold til godkendelsesplaner.
Byggeudvalg : PV og JBJ

5. Jordkøb.

Herning kommune og Peter Odsbjerg er blevet enige om betingelserne vedr. overdragelsen af jord til golfklubben. Rent formelt køber kommunen jorden og efterfølgende udlejer til golfklubben.
Kommunen sørger for opmåling af areal, samt fastsætter skæl ved pælemarkering m.m.

6. Information fra og til forretningsfører

 

Satser for den kommende sæson er gennemgået og fastsat. Disse opdateres på hjemmesiden.
For at et klubmedlem kan købe et årskort til kørsel med golfbil, forudsætter dette at man har en godkendt køretilladelse fra bestyrelsen.
Liste til PV over nuværende medlemmer med køretilladelse.
Øvrige kan købe 10 og 20 turs kort.
Hjertestarter er ophængt i klubhuset.
PV sørger for information i aviserne herom.

7. Kasserer

Nyt bogførings og økonomisystem er indkørt og på plads til den nye sæson.
Den ekstra arbejdsmængde BKP her har brugt afregnes.
Finansieringsmuligheder for ombygning af klubhus fremlagt.
Afklares senere.

8. Bestyrelsesseminar

Mødeplaner aftales ved næste møde.

9. Evt.

Nabomedlemskab med Herning GK drøftes.
PV afklarer med formanden i Herning.
IT-Udvalg og Herre-Udvalg arbejder med et projekt omhandlende at klubben fra den kommende sæson, fra GolfBox kan udskrive scorekort med påsatte streger ( Antal slag ) JBJ vender tilbage med nyt herom.
Sponsorudvalg arbejder med planer om etablering af en erhvervsklub. JBJ vender tilbage med nyt herom.

Næste møde PV indkalder ( Dato ikke fastsat )

Trehøje den 21.12.2009
For referat LS