Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 03.03.2010        Kl. 15.00        Sted.: Langkjær Stålbyg        Møde nr. 02-2010

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

KY

Kjeld Yde Sørensen

Eliteudvalget

PA

Peter Albæk

Eliteudvalget

 

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

Ved Per Voetmann.

2. Kommentarer til sidste møderef.

Ingen kommentarer

3.Info. fra formanden

Sebber Kloster Golf ønsker greenfee aftale - PV svarer Sebber Kloster, at det ingen interesse har p.t.
Alle udvalgene har fået mail den 22.feb. – der er ingen aktiviteter på banen og i klubhuset før efter påske. 

4. Byggeri

Alt kører efter planen – tidsplanen holdes.
BP og PN er kontaktpersoner til håndværkerne under PV´s ferie i ugerne 11-12-13. JBJ holder ferie i ugerne 12-13-14
Et lille område ved indgangsdøren og ved udgang til terrassen gøres handicapvenlig.
Afløb fra tagrende ved indgangen renoveres.
Der afsluttes med kantfliser i forgangen og på toiletterne.
Der lægges klinker i adm. kontoret/indskrivning og i proshop.
Arkivrummet uændret.
JBJ undersøger hvilken låsesystem/videoovervågning og evt. alarm system der er velegnet.  

5.Info. fra og til forretningsfører

Ca. 75 % af kontingentet for 2010 er betalt.
Ca. 60 % af sponsoraftalerne for 2010 er betalt
1. Begynderhold er oprettet. 

6. Nyt fra kasserer

Budget opfølgning blev fremlagt og gennemgået

7. Eliteudvalget

Målsætningen for 2010 – oprykning til 2. Div. og 1. Div. i 2013
Udvalget mener helt klart, at spillematerialet er til oprykning i 2010
Udvalgets budget for 2010 blev gennemgået.
Der er rigtig mange gode og nye tiltag i udvalget.
Der arbejdes med muligheder for sponsorater.
Kan juniorspiller få lov til at deltage i klubbens matcher??
Udvalget laver et indlæg i klubbladet.

 8. Udvalgene

Forbrug af gødning og sprøjtemidler tages op på næste møde.
Golfens dag den 18. april kører efter planen.

9. DGU – Årsmøde

Klubben bakker op om de nye kontingent former.
Div. forslag fremsendt af klubberne til årsmødet, PN sender kopi til den øvrige bestyrelse.

10. Personaleforhold

Intet

12. Eventuelt

Næste møde.:
Mandag 12.april kl. 16.00  - HØ medbringer brød.

Trehøje den 04.03.2010
- referat: HØ