Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 12.04.2010        Kl. 16.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 03-2010

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

 

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

Ved Per Voetmann

2. Kommentarer til
    sidste mødereferat.

Ingen kommentarer

3. Info. fra formanden

Udkast til lejeaftale med Herning Kommune fremkommer snarest, bl.a. med prisen på en 25 års lejeaftale
På regionsmødet den 18. Maj 2010 – deltager PV
På DGU årsmøde blev følgende vedtaget:
·         Flex medlemskab fra 2011
·         Max 100 medlemmer pr. hul
·         Links til referatet fra DGU årsmøde kommer snarest på klubbens hjemmeside
·         Ang. medlemskategorier vil bestyrelsen komme med et oplæg til generalforsamlingen i efteråret 

4. Byggeri

Byggeriet forventes færdigt den 30. april 2010
Budgetopfølgning på byggeriet – udgifterne følger det aftalte 

5.Info. fra og til forretningsfører

Kontingent
·          84 % af kontingent er indbetalt
·         Sponsorudvalget har arbejdet godt og det er lykkes at tegne flere sponsorater i 2010 end i tidlige år. p.t. er der tegnet sponsorater for kr. 530.000,- et resultat, som giver et godt bidrag til klubbens økonomi
·         Forslag til nyt bagmærke – JBJ arbejder videre med sagen
·         Ved klubbens åbningsmatch var der nogle medlemmer, der udeblev uden afbud - der SKAL betales alligevel

6. Nyt fra kasserer

Budgetopfølgning blev fremlagt og gennemgået

7. Arbejd/oprydningsdag

Bestyrelsen havde forventet ca. 100 tilmeldinger – ca. 40 har tilmeldt sig

 

8. Udvalgene

 

      Baneudvalget:
·         Søen ved hul 8 er 80 % færdig
·         Kanal og søen ved hul 9 er 80 % færdig
·         Der må IKKE køres over broen – der henvises til grusvejen
·         PN får program/plan fra DGU ang. forbrug af gødning og sprøjtemidler

Golfens dag: Alt er på plads og klar til det store rykind

9.. Personaleforhold

Intet

10. Eventuelt

PN foreslog en kampagne for nye medlemmer – skulle klubben tilbyde en ”startpakke” ved fuld medlemskab?

Næste møde torsdag den 20. maj kl. 16.00 – i klubhuset.

Trehøje den 15.4.2010


 referat: HØ