Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 20.05.2010        Kl. 16.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 04-2010

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

 

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

Ved Per Voetmann

2. Kommentarer til
   sidste mødereferat.

Ingen kommentarer

3. Info. fra formanden

·         Bestyrelsen og Kollegaerne sender hver en bårebuket til Benjamins begravelse, PN repræsenter bestyrelsen

·         På DGU´s regionsmøde i Silkeborg blev klubberne bl.a spurgt om deres holdning til, at private baneejere skal kunne blive medlemmer af DGU

·         Skal Trehøje Golfklub betale et årligt beløb på Kr. 350.- til golf museet i Vejle?

·         Pesticidforbruget er på landsplan faldet 37 % (2004-2007). Målet var 75%

·         Trehøje Golfklub har bedt DGU komme med en dato for Golfens Dag i 2011

·         På baggrund af den lille interesse for klubbens nuværende klubblad har bestyrelsen besluttet at stoppe udgivelsen og nedsat et udvalg (Kai – Jørgen B. og Helge Ø.) Udvalgets opgave er, ved sæsonstarten, at udgive et informationshæfte med alle relevante oplysninger om div. udvalg, matcher o. lign.

·         Klubben holder åbent Hus / indvielse for leverandører /håndværker/udvalgene og alle medlemmer torsdag den 3. juni kl. 15.00-17.00

·         Ang. udsmykning af klublokaler – PN og PV kontakter evt. kunster – BKP undersøger forsikringsforhold omkring lån/udstilling af billeder.

·         Aftalen om udlejning af klubbens Golfcar fungerer tilfredsstillende

4. Byggeri

·         Status for byggeriet – PV og JBJ gennemgår sammen med håndværkerne

·         Bestyrelsen fik udleveret nøglekort til indgangsdøren – ved evt. adgang uden for normale åbningstider.

5. Info. fra og til forretningsfører

·         Kontingent indbetaling er p.t. på samme niveau som sidste år

·         Sponsorindtægterne er lidt foran 2009

·         Antal begyndere for året er p.t. 70-75 personer

6. Nyt fra kasserer

·         Budgetopfølgning pr. 30. april 2010 følger det lagte budget.

·         Lejekontrakt fra Herning Kommune – beløbet for den årlige leje mangler – BKP arbejder videre med sagen

·         BKP undersøger om klubbens forsikringsforhold vedr. maskinparken og klubhuset er fuldt dækkende

 

 

 

8. Udvalgene

 

·       JBJ - har fået overdraget ansvaret for hele klubhuset og de nærmeste omgivelser.

·       PN – Etablering af broer ved hul 8 kører efter planen, forventes færdig i slutning af maj.

·       Skilt/kæde ved terrassen – INGEN ADGANG/PARKERING AF GOLFVOGNE

·       Ang. nye bagrum – der er et stort behov, færdig plan klar ved årsskiftet.

9.. Personaleforhold

           Intet

10. Eventuelt

           Intet
Næste møde lørdag den 19. juni kl. 08.00

Trehøje den 20.05.2010


 referat: HØ