Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 17.08.2010        Kl. 16.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 05-2010

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

 

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

Ved Per Voetmann

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer

3. Info. fra formanden

På årsmødet i Royal Unibrew Golf – deltager Per V. og Ib Birk Poulsen

Formøde i Struer den 6. sep. ang. de nye kategorier af medlemskab, de deltagende klubber er:
Dejbjerg – Holstebro – Lemvig – Nordvestjysk - Sydthy og Trehøje
Fra Trehøje deltager Bendt og Jørgen.

Ros fra Helle Bjerre ang. arbejdsdag og valg af opgaver – måske en ide at oplyse forventet tidsforbrug.

Greenfee-spiller fra Furesø + 2 langdistancemedlemmer fra Skjoldenæsholm har haft en dårlig oplevelse – Trehøje medlemmer slog for tidligt ud og var ubehøvlet. Klubmedlemmer bedes behandle vores gæster ordentligt.

Klubbens banekontrol skulle gerne opfattes som en service over for alle spillere. Anders Strøm bliver ansvarlig for dette udvalg i 2011 – Anders indkalder alle banekontrollanter til et opstartsmøde inden næste sæson.

De nye – hvide – træningsbolde må KUN bruges på drivning ranchen.      Ved brug på banen kan der idømmes karantæne

Planen for skoven + jordstykket langs Røddingvej:
Nye Bagrum – Maskinhus og P-plads.  Per V. og Preben kommer med oplæg til bestyrelsesmødet i okt. mdr.

Afvikling af nuværende klubblad kan give problemer m.h.t. de indgåede aftaler med sponsorer. Næste no. kommer ultimo okt. i ca. 300 stk.

Jørgen og Preben er bestyrelsens repræsentanter ved klubmesterskabet.

Klubbens generalforsamling er fastsat til tirsdag den 23. nov. 2010 

4. Byggeri

Byggeriet er færdigmeldt til Herning Kommune.
Udvendigt træværk males Antracit grå – enig beslutning i bestyrelsen.
Midtgårds Farvehandel i Herning er malings-sponsor. 

5. Info. fra og til forretningsfører

Kontingentindbetaling er d.d. på ca. 4.1 mil.
Sponsorindtægterne i klubben er foran 2009
Antal nybegyndere for året er d.d.. 93 – heraf 15 junior.
Infomøde for ALLE nybegyndere i feb. mdr. ansvarlig Jørgen og Helge
Det nye klubhus fungerer godt.
Alle henvendelser til Juniorudvalget, fra div. organisationer og DGU skal ske til kontoret (evt. Maibritt) – der efterfølgende videresender til udvalget.
Bedre skiltning til Goldklubben fra Trehøjevej/Løgagervej – Jørgen undersøger, hvad der kan gøres. 

6. Nyt fra kasserer

Budgetopfølgning pr. 31. juli følger det lagte budget – med et lille plus på sponsorindtægt og greenfee.
Totaludgifterne vedr. ombygning afventer endelig slutopgørelse fra håndværkerne, men budgettet holdes, dog er der kommet nogle uforudsete udgifter under byggeriet som giver nogle merudgifter, som ikke vat med i budgettet. Endelige omkostninger vil fremgå af årsregnskabet.
Lejerkontrakt fra Herning Kommune kommer snarest. 

 

7. Udvalgene

 

Baneudvalget:
Omlægning af green på hul 10 – starter ca. 1. okt. 2010
Arbejdsdag i 2011 bliver sidst i marts mdr. info følger.

Sponsorudvalget:
Låner Kajs pølsevogn til sponsormatchen den 10. september.

Juniorudvalget:
Udvalget har været lidt forsømt i 2010 – ny og bedre struktur i vinteren 2010 og foråret 2011.

Den årlige udvalgsmatch spilles lørdag den 30. oktober. 

8. Personaleforhold

Julefrokost for medarbejderne 26. nov. i klubhuset.
Oplæg til ny aftale blev gennemgået og godkendt. Per V. afslutter aftalen med Simon. 

9. Eventuelt

Intet
Næste møde torsdag den 7. oktober kl. 16.00

Trehøje den 20.8.2010

 referat: HØ