Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 07.10.2010        Kl. 16.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 06-2010

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

Ved Per Voetmann

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Referat for fyldestgørende – beslutninger skal med i referatet. 

3. Info. fra formanden

JBJ indkøber ny projektor.
Besøg i DGI huset i Herning den 27. okt. – deltagere: JBJ og BP evt. HØ.
Klubben har alt på plads vedr. børneattester.
Lokalt samarbejde med Visit Danmark og Danske Hoteller, samt samarbejdet med Aktiv Danmark drøftes på møde med parterne den 3. nov.
Container ved klubhuset købes til ”bedste pris” - PV

4. Byggeri

Udskiftning af nøglesystem – nye nøgler til ALLE udvalgene, pris ca. kr. 10.000,- - klares af JBJ.
Nye lamelgardiner i restauranten - ned mod green hul 18 – ca. kr.11.600,- JBJ.
Ibrugtagningstilladelse er modtaget fra Herning kommune.
Skitseforslag til nyt bagrum fremlagt – tages op på næste møde. 

5. Info. fra og til forretningsfører

Kontingentindbetaling følger budgettet.
Sponsorrater er foran budgettet og bedre end i 2009.
Aulum Sparekasse har sponseret 6.000 nye træningsbolde.
Ringkjøbing Landbobank har sponseret 6.000 nye træningsbolde.
I alt 93 nybegyndere i 2010.
Ny rating og opmåling af 18. huls banen – klar ca. 1. marts 2011.
Nye scorekort og baneguider klar ca. 1. marts 2011.
Oplæg til nye teestedmarkeringer og hul-info. ca. 1. jan 2011 – LS - PN og JBJ.
Nye retningslinjer for blokering/reservation på golfboks – evt. hcp. Begrænsning i weekenden – tidsbestilling på østfløjen. – LS – BP og HØ.  

6. Nyt fra kasserer

Regnskabsåret er afsluttet – resultatet fremlægges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen var enige om at overtage matrikel no. 2 O – hvor Klubhuset – Maskinhuset – Bagrum o. lign bygninger er beliggende.

 

7. Udvalgene

 

Baneudvalget:
Stien mellem hul 2 og 3: Der skal lægges stolper i siderne – mere grus på og drænrør under stien.
Stien mellem hul 10 og hul 11 flyttes – indgangen kommer op i flugt med green, så man ikke skal gå tilbage mod spilleretning.
Flere af teestederne rettes op, så de blive plane.
Stierne fra teesteder og ud på fairways er nogle steder meget ujævne, plastmåtter nedlægges – startende med hul 14 og 18.
Der bliver lavet trappe ved hul 14.
Der monteres væg bag bænken mellem hul 16 og 17 – foråret 2011.
Vanddunke ved alle boldvasker – foråret 2011.
Nuværende bunker ved indspilsgreen fjernes, og green rettes op.
Ny bunker med fairway og indspilsafdeling erstatter nuværende.
Flere boldvaskere på østfløjen.
Juniorudvalget:
Kristoffer/Simon – har et stort ønske om bedre struktur i afd. Bl.a. bedre opbakning fra forældre.
At junioren får mulighed for at deltage i flere turneringer - også udenbys.
Indkøb af lukket trailer – plads til 8-12 stk. golf bag. HØ og JBJ følger op.
Evalueringsmøde for ALLE udvalgsformænd – torsdag den 28. okt. 2010 – indbydelse udsendes. 

8. Teknisk område

Skitseforslag for hele området – tages op på næste møde

9. Nye medlemsformer

Tages op på næste møde. 

10. Generalforsamling

23. november kl. 19.00 - LS sætter på hjemmesiden.

11. Personaleforhold

Ny kontrakt er indgået med Simon
Lene Rohde er stoppet 1. okt. 2010
Jan Hedegaard er stoppet 27. sep. 2010
Jan S. Poulsen stopper 15. okt. 2010  

12. Eventuelt

Julefrokost den 26. november
Næste møde onsdag den 1. november kl. 16.00 – kage Helge

Trehøje den 13.10.2010
Referat: HØ