Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 23.11.2010        Kl. 17.30        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 08-2010

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

Ved Per Voetmann

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer til sidste referat

3. Generalforsamling

Underskrift af regnskab

4. Greenfee satser for 2011

Et flertal i bestyrelsen vedtog følgende takster for 2011.:
Hverdage : kr. 350,00 / Weekend og helligdage : kr. 400,00

5. Jordkøb

BKP arbejder videre med Herning kommune.

6. Anlægsinvesteringer

- Ny bagrum
- Materialesilo til topdressing
- Vaskeplads til maskiner
- Forplads ved maskinhus
Igangsætning afventer til finansieringen er på plads.
Der indhentes nye tilbud inden arbejdet sættes igang.

7. Eventuelt

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 6. december kl. 16.00

Samarbejdsklubber med 1/2 Greenfee.:
Herning
Holstebro
Dejbjerg
Åskov
Juelsminde
Brønderslev
Esbjerg
Endvidere tages kontakt til Ikast golfklub om 1/2 greenfee.

Trehøje den 25.11.2010
Referat: HØ