Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 19.01.2011        Kl. 17.15        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 01-2011

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

Ved P V

2. Kommentarer til sidste mødereferat

Ingen kommentarer til sidste referat

 

3. Info. fra formanden

Trehøje Golfklub har ½ greenfee aftale med:
Tange Sø-Viborg-Herning-Brønderslev-Åskov-Esbjerg-Holstebro-Juelsminde-Dejbjerg og Ikast
Kr. 100.- rabat med følgende:
Brande-Give-Nordvestjysk-Lemvig-Struer og Asserbo
DGU´s årsmøde den 26. marts i Korsør – deltage P V. og H Ø.
Følgende priser er gældende for 2011 i Ny bagrum 

Bagrum øverst

400,00

Bagrum nederst

500,00

Bagrum med el

700,00

Golfbil garrage

900,00

Golfbil garrage med el

2000,00

Leje af golfbil - 18 huller

250,00

Leje af golfbil - over 18 huller

350,00

Leje af golfbil - 10 turs kort

2000,00

Leje af golfbil - 20 turs kort

3500,00

Årsaftale. For spillere med køretilladelse(Årsaftaler skal godkendes af bestyrelsen).

3500,00

Baneguide

20,00

4. Nye medlemsformer

Der bliver arbejdet med sagen og resultatet bliver offentliggjort ca. midt i marts

5. Nyt fra kasserer

Budget følger det lagte

6. Investeringer

Bagrum opstartes nu.
Der indhentes nye tilbud på vaskeplads og flisebelægning foran maskinhus.
Afhængig af tilbudspriser, igangsættes disse områder når vejret tillader det.
Der udarbejdes revideret forslag til materialeplads. Igangsætning er afhængig af tilbudspris, idet bestyrelsen er enige om at likviditetsbudgettet for investeringer og maskinkøb skal overholdes 

7.Udvalg

Markedsføringsplan for 2011 blev fremlagt af JBJ – HØ
Junior udvalget mødes den 30. jan.
Golfens dag er den 10. april 2011. H. Haunstrup og Jan Salling er  tovholdere. JBJ og HØ deltager i forberedelserne.
Udlejning af klubbens golfbiler – BKP og HØ kommer med færdig oplæg 

8 Eventuelt

Banekontrollen ønsker golfbil der kan klare 3-4 omgange – BKP undersøge mulighederne.
Næste møde – Tirsdag den 15. marts kl. 16.30

Trehøje den 24.01.2011
referat: HØ