Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 15.03.2011        Kl. 16.30        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 02-2011

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

Ved PV

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer til sidste referat

 3. Info fra formanden

Aftale med Holmslands Golfklub om Greenfee rabat Kr.100,-
Greenfee rabat Kr.100,- omfatter i 2011 følgende klubber:
Brande – Give – Nordvestjysk – Lemvig - Struer og Holmsland

 4. Nye medlemsformer

Kontoret sender info til alle passive medlemmer ang. Flexmedlemskab
Se også klubbens hjemmeside
Kriteriet for langdistance medlemskab af Trehøje Golfklub – man SKAL være fuldgyldigt medlem af en dansk golfklub under DGU

5. Begynder

Markedsføringsudvalget (JBJ og HØ) og PV har haft et rigtig godt møde med begynderudvalget, hvor udvalgets ideer blev gennemgået.
I en god dialog bliver der iværksat en del nye tiltag.
Hold 1 med opstart sidst i marts – er fuldtegnet
Hold 2 med opstart i slutning af april – er godt i gang
Golfens dag:
Al info materiale ligger i klubhuset – tag gerne et eksemplar – husk også til naboen – Alt materiale vil også kunne ses på klubbens hjemmeside.
Plakater i A3 format – med alle info om golfens dag vil blive ophængt på arbejdspladsen – Idrætshaller – Butikker – offentlige kontorer o. lign. steder i hele klubbens naturlige geografiske område. 

6. Nyt fra kasserer

Budgetopfølgning pr. 1. marts 2011:
Der er indbetalt kontingent for ca. Kr. 250.000,- mere end samme tidspunkt i 2010
Øvrige poster følger budgettet

7. Nyt fra forretningsfører

Der er udlejet 107 bagrum i det nye baghus
Nye scorekort er klar til åbningsmatchen
Klubben nye konverteringstabel er på hjemmesiden og er ophængt i klubhuset

8. Investeringer

De nye bagrum er klar ca. 1. april
Der bliver lavet ny vaskeplads til maskinerne i løbet af foråret
Der bliver lavet ny materialeplads til bl.a. Topdres i løbet af foråret
Flisebelægning foran maskinhuset – udsættes til 2012 

9. HCP - begrænsninger

Skal klubben have HCP begrænsninger i weekenden? – tages op i 2012
Banekontrollen vil være mere aktiv i weekenden – herunder at sætte 2 bolde sammen, så vi får mange flere 4 bolde

10. Nyt fra udvalgene

Baneudvalget:
18 huls banen – Sti mellem hul 2 og 3 flyttes
Sø ved hul 1 – renses op
Bæk/sø hul 8 renses op under broen
Beskyttelseshegn opstilles, mellem hul 13 -14 og bænk flyttes til modsat side
Beskyttelseshegn opstilles mellem hul 16 – 17
Nye teested skilte
Øst banen – Sø ved hul 5 gøres mere rund
Beskyttelseshegn udskiftes ved hul 8
Vanddunke hænges op på alle boldvaskere
Marketingsudvalget:
Klubbens deltagelse på Feriemessen i Herning var en stor succes, og det er besluttet, at vi også deltager i 2012
Sponsorudvalget:
Klubben har p.t. ca. 108 sponsorer – et plus på ca. 21 i.f.t. 2010
Udvalgets budget for 2011, på kr. 600.000,- er nu passeret
Udlejning og kørsel af Golfbiler:
Der var opbakning til nyt info-materiale vedr. medlemmernes kørsel i egne og kørsel i lejet biler, også til papirgangen vedr. udlejning af klubbens Golfbiler
Klubben vil i sæsonen 2011 råde over 6 stk. udlejningsbiler – derudover har vi 1-2 biler til banekontrollen og div. behov
Materialet kan snarest ses på klubbens hjemmeside 

11. Eventuelt

Ny aftale for klubmedlemmer er lavet med GOLF Danmark – nærmere info kommer i klubbladet på hjemmesiden ca.15. april
Bestyrelsen samler alle medarbejder – fredag den 1. april – for at fejre at Kristoffer er blevet udlært Pro.
Simon påtænker ligeledes en markering af dagen
Næste møde tirsdag den 3. maj kl. 16.30 

Trehøje den 16.03.2011
referat: HØ