Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 27.06.2011        Kl. 16.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 04-2011

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

v/ PV

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Tilføjelse til sidste referat: Ingen greenfee-spiller kan reservere tider mellem kl. 08.00 og 10.00 – gældende lørdag og søndag

3 Info. fra formanden

Aftalen om ½ greenfee-aftale med Hillerød er på plads.
Blommenslyst Golfklub har ønsket samarbejde med Trehøje – p.t. har Trehøje Golfklub ingen ønsker om at udvide kredsen af samarbejdsklubber.
Regionsmødet i Herning: Tiltag for at skaffe nye medlemmer kunne være en ”Gade/Firma” turnering, Tages op på et senere tidspunkt
Engelsk/Tysk informationsside på hjemmeside om de vigtigste info. om klubben og banen – Leif S. følger op.
Eksternt firma vil lave aftale om opsamling af bolde – klubben har takket nej – opgaven klares af junior afd.

4. Status begynder i 2011

100 nye i 2011 inkl. junior

5. Nyt fra kasserer

Regnskabet pr. 31. maj 2011 ser meget fornuftigt ud, og de lagte budgetter overholdes.
Kontingentindbetaling er p.t. ca. kr. 200.000,- foran 2010.
Greenfee-indtægterne er større end i 2010.
Sponsorindtægterne er godt 10 % større end i 2010. 

6. Nyt fra forretningsfører

Udlejning af bagrum er gået over al forventning – af de 244 er der ca. 30 bagrum ledig – ønsker du at leje så kontakt Leif Sørensen.
Optimering ved matcher, vedr. tidspunkter for spisning og lign. opgaver, ansvarlig Finn O. – JBJ – Keld og Leif

7. Anlægsinvesteringer

Følger det lagte budget.

8. Nyt fra udvalgene

Baneudvalget:
PN og JBJ har haft møde med Herning Kommune ang. fældning af træer i vinteren 2010/11 på 18. huls banen, Oprydning er påbegyndt – men ikke afsluttet.
Fremover skal der laves en plan i samarbejde med Herning Kommune, ang. træfældning /oprydning på 18. huls banen og østfløjen.
De forskellige udvalg vil blive indkaldt til møde med baneudvalget, ansvarlig PN
Sponsorudvalget:
Med Bjarne Nielsen FORD Herning, er der lavet sponsoraftale om skilte på bagvæggen ved drivning ranchen.

9. Eventuelt

Greenfee-priser i 2012 vil være for 1 runde golf - evt. rabat på 2. runde
Næste møde 22. august kl. 16.00 i klubhuset

 

 

Trehøje, den 12. juli 2011
referat: HØ