Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 22.08.2011        Kl. 16.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 05-2011

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører - Afbud

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

v/ PV

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer

3. Info. fra formanden

Rabatsatser i Trehøje Golfklub er kun gældende for fuldgyldige medlemmer af Danske Golfklubber under DGU
Engelsk/Tysk hjemmeside er klar til foråret 2012 – LS
Møde med alle udvalgsformænd torsdag den 27. okt. kl. 19.00 – PV
Udvalgsmatch søndag den 30. okt. kl. 09.00
Generalforsamling torsdag den 22. nov. kl. 19.00
Bestyrelsen har drøftet fremtidlige lovgivning om brug af pesticider og gødning. Der indsendes modtaget skema til Skov og Landskab.- BKP
Der bliver snarest set på utætheder på taget i gl. del af klubhuset
Nyt ur sættes op på klubhuset – kan ses fra putting banen - JBJ

4. Begynder

99 har været igennem på begynderholdene – 60 har indmeldt sig i klubben
Netto tilgangen er på 24 medlemmer pr. 1. aug. 2011

5. Nyt fra kasserer

Kontingent indbetaling mangler pr. 31.07.11 ca. kr.100.000,- i at nå budget for hele 2011
Greenfee er ca. kr. 100.000,- mere end i 2010
Sponsor indtægterne er foran 2010

6. Nyt fra forretningsfører

Afbud

7. Anlægsinvesteringer

Følger budgettet

8. Nyt fra udvalgene

Baneudvalget:
Opretning af teested hul 9 – Østfløjen – klares til efteråret
Eftersåning i ugerne 35-38 evt. lukning af banen – se hjemmesiden.

9. Eventuelt

Budget møde den 8. november kl. 16.00

10. Næste møde

Torsdag den 4. okt. kl. 16.00

Trehøje den 24. aug. 2011
Referat. HØ