Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 05.10.2011        Kl. 17.00        Sted.: Brdr. Markussen Metalvarefabrik Vildbjerg        Møde nr. 06-2011

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

  Peter Albek og Kjeld Yde Elite udvalget

Dagsorden

Mødereferat for møde med Eliteudvalget.

1. Velkomst

v/ PV – bød velkommen til Peter A. og Kjeld Y. fra Eliteudvalget.
De have ønsket et møde med bestyrelsen, efter oprykning til 1. division og en snak om 2012

2. Økonomien i 2012

Budget i 2011 var kr. 180.000,- For 2012 er det kr. 210.000,-
Budget for junior afd. Bliver på kr. 40.000,- - samme som i 2011

3. Sponsorer i 2012

Elite udvalget ønsker hjælp fra sponsorudvalget – der aftales møde med udvalget og JBJ- Oplæg fremsendes fra eliteudvalget.
Alle evt. nye aftaler skal koordineres med sponsorudvalget.

4. Vintertræning

Elite afd. ønsker muligheder for vintertræning – samme hal som i 2011 og gerne fra 1. november og frem til foråret. - PV undersøger mulighederne (Langkjær) og giver besked til udvalget.

5. Ekstern træner

Eliteudvalget vil indlede samarbejde med Thomas P. og Jan F. eller en hel 3. 

6. Nye spiller

Eliteudvalget ønsker gerne mindst en ny spiller tilknyttet elite-afd. i 2012
Det er vigtigt, at evt. ny spiller er en ”del” af klublivet og deltager i elitetræningen

7. Elitematcher i klubben

Elitespillerne vil gerne reguleres op/ned ved deltagelse i herreklubbens onsdagsmatcher. PV kontakter formanden for herreklubben.
Eliteudvalget vil evt. gerne lave deres egne matcher – kunne være fredag eftermiddag – der vil være behov for ca. 4 starttider. 
Udvalget ønsker ”starter” ved turneringskampe på hjemmebane

8. Drivingrange

Udvalget ønsker tomme olietønder opstillet på rangen, så man kan høre når ”målet” blive ramt – f.eks. på 50-75-100-125 meters afstand. 

9. Eventuelt

Kjeld Y. fremsender regler for afkortning af golfbane til PN
Skal der fra klubbens side givet tilladelse til ”Lejeforbedring” på mere end 6 huller, kræver det forhåndsgodkendelse fra DGU, for at der kan ske regulering.
Udvalget erstatter afslutningsturneringen i år med en julefrokost for alle elitespillere.
Puljeinddelingen i 2012 i 1. Division Pulje 2 vest:
Breinholtgård – FH Sønderjyske Eagles – Skanderborg og Trehøje 
Der blev efterlyst boldvasker til træningsbolde, opgaven løses af sponsorudvalget JBJ – der kommer med oplæg – finansieret af SPONSOR(er) Afstandsmarkeringer ved indspilsgreen f. eks. 20-25-30 meter – markeringerne skal IKKE være flytbare.

Trehøje, den 8.oktober 2011
Referat: HØ