Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 05.10.2011        Kl. 16.00        Sted.: Brdr. Markussen Metalvarefabrik Vildbjerg        Møde nr. 06-2011

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

v/ PV

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer til sidste referat

 

3 .Info. fra formanden

Samarbejdet med Golf Danmark fortsætter også i 2012
Møde med udvalgsformænd den 27. oktober – PV sender indbydelse.
Udvalgsmatch den 30. oktober – PV sender indbydelse.
Ny/brugt bil til boldopsamling og ny boldopsamler – kommer med i budget for 2012.
Nuværende årsskrift vil fremover blive erstattet af div. info under klubnyt på klubbens hjemmeside.

4. Nyt fra kasserer

Kontingenter for 2011 følger budgettet.
Sponsor indtægter – godt positivt resultat.
Greenfee ca. kr. 100.000,- over budgettet.
Forventet årsresultat – kommer på generalforsamlingen – men er positivt.

5. Nyt fra forretningsfører

Info om generalforsamling på klubbens hjemmeside og aviser.
Medlemstallet er indberettet til DGU – nærmere info på generalforsamlingen.
Fra ca. 15.okt. Er begrænsninger for greenfeespillere i weekender sat ud af kraft. 

6. Anlægsinvesteringer

Overdækning af ”køresiloen” påbegyndes snarest.

7. Nyt fra udvalg

Markedsføring: Budget for 2012 blev godkendt
Fokus i 2012 vil være følgende 1. Golfens dag – 2. Deltagelse på Bella messen og Herning messen.
Erhvervsudvalget: Julehilsen sendes til alle sponsorer
Temaaften i jan. mdr.: Indbydelse og info sendes til alle sponsorer.
Sponsorudvalget: Udvalget arbejder med at finde nye ”steder” i klubben
Baneudvalget:Risterne på trapperne vil blive udvidet til fuld bredde – for større sikkerhed. Der arbejdes med læ-lyn skure for opstilling på 18. huls banen, samt østsløjfen.På 18.huls banen arbejdes der med flere tiltag, bl.a. vil p-plads ved green hul 2 blive udvide ind med greenen, så man kan gå tørskoet derfra. På hul 8 vil den første bro blive hævet, så den er mere synlig. Stien mellem hul 13 og 14 vil blive ført bag om bænken – direkte mod den nye p-plads, bænken vil så blive flyttet derover. .
Banekontroludvalget: Banekontrollen vil i 2012 udvide med 6 uger ekstra – fordelt over hele sæsonen.
Begynderudvalget:
1. Begynder hold i 2012 kører flg. datoer : 26.03 / 29.03 / 02.04
2. Begynder hold i 2012 kører flg. datoer : 19.04 / 23.04 / 26.04
3. Begynder hold i 2012 kører flg. datoer : 13.05 / 20.05
Underviserne for 2012 er på plads.
Mentorordningen i 2011 har været en stor succes og fortsætter i 2012

8. Generalforsamling

Aftale med dirigent – PV
Aftale om fortæring – PV kontakter Anette/Keld

9. Eventuelt

Næste møde den 8. november kl. 16.00 – inkl. budget møde. 

Trehøje, den 7. oktober 2011
Referat: HØ