Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 01.03.2012        Kl. 15.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 02-2012

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts    -    fraværende

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

 1. Velkomst

v/ PV

 2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer til sidste referat.

 3. Info. fra formanden

Hal til topdres er færdig.
Porte hos greenkeeperne er monteret.
Byggetilladelser til læhuse er givet fra Herning kommune.
Færdigmelding af byggesagen Bagrum - Silo for topdres sendt til kommunen.
Lynafledere afklares på møde med DA. (PV)
Officiel ur ophænges på klubhuset, sådan at denne kan ses fra puttebane og indgang til 1 tee.  (JBJ)
Ringkjøbing Landbobank sponsorerer uret.
Klubben deltager på DGU årsmøde med 2 repræsentanter.
Golfens dag er den 15. april. JBJ afholder møde med relevante personer uge 11.

 4. Emner til beslutning  

 

 5. Nyt fra Forretningsfører

Medlemsudviklingen følger budget.
1. begynderhold er næsten fyldt op.
Hold 2 og 3 er tyndt besat lige nu, men golfens dag vil sikkert afhjælpe dette.
Vi starter op med egentlige nyhedsbreve i forbindelse med sæsonstart.
Aftalte fordele med sponsorer o.l. der er aftalt for klubben / medlemmer, vil blive beskrevet på en selvstændig side på hjemmesiden.

 6. Nyt fra kasserer

De indkomne beløb stemmer fint med budget.
Sponsorater er på samme niveau som sidste år.

 7. Deltagelse på messer

Bella-centret : Det er den generelle holdning, at det er spild af tid at deltage her.
Ferie for alle : Vi havde pænt besøg alle dage.
Til september afholdes et møde for at afklare klubbens deltagelse i messer næste år.

 8. Info fra udvalgene

Sponsor udvalg.: Følger budget, der har været enkelte udskiftninger.
Baneudvalg.: Staben på banen er på plads til denne sæson, og fra på mandag skal vi forvente at se dem på banen igen.
Der afholdes en golfmatch for udvalgsmedlemmerne den 31.03. Alle udvalgsformænd inviteres.

 9. Evt.

Temadag om evt. nye medlemsformer afholdes efter sommerferien
Næste møde den 12. april kl. 16.00 i klubhuset.

Trehøje den 02.03.2012.
referat: LS