Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 12.04.2012        Kl. 16.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 03-2012

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts 

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

v/ PV

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer

 

3 Info. fra formanden

BKP deltog i DGU’s årsmøde – fortalte om DGU forslag til rabatordning, Klubben er meget positiv overfor forslaget, PV sender svar til DGU.
Der smides alt for meget affald på banen, bestyrelsen henstiller til alle om at bruge de opstillede affaldsspande.
Leif vil forsøge at finde et antal personer, der er ansvarlig for renholdelse af de enkelte huller, det gælder lige fra tee-stedet og frem til greens.
Der opstilles gule affaldsspande på driving range til at smide cigaret-skodder i.
Nuværende lejeaftale med Herning kommune gennemgås, så klubben får indflydelse på fældning/klipning af træer og busker. PV og PN arbejder videre med sagen.

4. Nyt fra forretningsfører

Status for medlemskab pr. 12. april 2012
Fuldtidsmedlemmer   1052
Distance                      38
Begynder                     42
Flex                             53
Passive                      194  
Klubbens brevpapir bliver standardiseret – ansvar LS   

5. Nyt fra kasserer

Alle indtægter/udgifter følger budgettet.
Kontingent indbetaling er d.d.ca. kr. 150.000,- over 2011.

6. Info fra udvalg

Sponsorudvalget – sponsorater er pænt over 2011.
Golfens dag – alt kører efter planen, der har været stor opbakning til at yde et stykke frivilligt arbejde på dagen.
Junior udvalget er bevilliget 40 ekstra timer hos Simon.  

7. Personaleanliggender

PV indleder samtale med Simon om mulighed for aftale i 2013 og 2014

8. Eventuelt

Næste møde – 22. maj kl. 16.00 i klubhuset

Ref. 15. april 2012