Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 22.05.2012        Kl. 16.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 04-2012

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts 

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

v/ PV

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer

 3 Info. fra formanden

Ur på vægen af klubhuset udenfor. Sponsoreret af Ringkjøbing Landbobank. Bliver ophængt snarest.
EGA handicap system. Nye regler træder i kraft pr. 02.07. Alle udvalg har været til et orienteringsmøde sammen med bestyrelsen.
Boldvasker er indkøbt, og bliver opstillet i løbet af juni.
DGU har informeret om rabatkort i DGU regi. Dette er sat på vågeblus, da der ikke er den store interesse fra klubberne.

4. Nyt fra forretningsfører

Der er startet 3 nye begynderhold op, som alle er færdige med teori og slagprøver. Deltagerne er nu på vej gennem begyndermatcherne.

5. Nyt fra kasserer

Alle indtægter/udgifter følger budgettet.

6. Info fra udvalg

Sponsor udvalg : Er lidt foran sidste år.
Baneudvalg : Opgaver gennemgået - ønsker fra bestyrelsen overdraget.

7. Personaleanliggender

Bodil Sørensen er ansat som medhjælper i klubhuset.

8. Eventuelt

Næste møde – 28. juni i klubhuset.

Ref. 22. maj 2012
LS