Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 04.09.2012        Kl. 18.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 05-2012

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts 

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

v/ PV

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer

 

3 Info. fra formanden

PV og JBJ har deltaget i Herning Kommunes infomøde vedr. byens 100 års jubilæum i 2013. Jubilæet vil blive markeret med 100 meget forskellige tilbud/aktiviteter. Trehøje Golfklub deltage evt. i golfmesterskab, afventer oplæg fra Herning Golfklub
Vinterprojekt: Energirapport laves for maskinhuset – evt. isolering af vægge BKP
Hele maskinhuset males – JBJ
Forsøg med ny belægning på stierne fortsætter.
Græsset foran bunkers på drivning-ranchen bliver klippet kort = indspilsgreen.
Omtale i Golfavisen og Golfmagasinet: Bestyrelsen er meget tilfreds med den meget flotte omtale i de 2 aviser/magasiner.
Klubmesterskabet: Bestyrelsen vil sammen med matchsudvalget evaluere, så vi får mange flere deltagere.  

4. Nyt fra kasserer

Klubbens greenfee-indtægter er ca. 10 % under budget.
Øvrige tal følger budgettet.

5. Nyt fra forretningsfører

Medlemsantallet pr. 31.august er uforandret i forhold til 2011
Grundet mange afbud til klubmesterskabet i hulspil – er denne match aflyst.

6. Info fra udvalg

Sponsorudvalget: Kører efter budgettet
Markedsføring: Klubben vil være repræsenteret på julemessen i Aulum – 17/18 nov.
Klubben deltager IKKE på Bellamessen i 2013
Eliteudvalg: Der arbejdes videre med DGU´s rangliste-turnering i juli/august 2013

7. Medlemshvervning

Der udarbejdes et efterårstilbud til golfspillere, der ønsker at flytte til Trehøje Golfklub.

8. Eventuelt

Klubbens 20 års jubilæum i 2013 vil blive markeret den 17. august – samme dag som fødselsdagsmatchen.
Golfens dag i 2013 er den 14. april.
Udvalgsmatchen i år bliver afholdt den 27. oktober – nærmere følger.
Evalueringsmøde for ALLE udvalgene er den 25. oktober 2012 - hos Langkjær Stålbyg - nærmere info følger.
Klubbens generalforsamling er den 20. november 2012.
Næste møde onsdag den 10. oktober kl. 16.00 i klubhuset.

 

 

Trehøje den 8. september 2012
referat: HØ