Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 10.10.2012        Kl. 16.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 06-2012

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts 

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

v/ PV

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer

3 Info. fra formanden

Klubben vil ikke acceptere mere end 4 bolde i en fligt
Bestyrelsen opfordrer ALLE spillere på Trehøjes Golfklubs anlæg til at rette sig efter banekontrollens henvisninger.
Der bliver opsat ur ved 1. teested på 18 huls banen.
Der søges hos Tryg Fonden om kursustilskud til betjening af klubbens hjertestarter. Deltagere er alle i banekontroludvalget + de medarbejdere i greenkeeperstaben, der IKKE har været på kursus - ansvarlig BKP.
Banekontroludvalget har fået bevilliget penge til indkøb af 3-4 stk. thermokedeldragter.
Regionsmøde i DGU afholdes i Ikast den 24. okt. – deltagere PV og PN 

4. Nyt fra kasserer

Gennemgang af årsresultatet og udkast til budget for 2012/13

5. Nyt fra forretningsfører

Medlemstallet pr. 1. okt. er næsten uforandret
Efterårskampagnen efter nye medlemmer har været positiv.

6. Nyt fra udvalg

Sponsorudvalget: Følger budgettet
Klubben deltager på Aulum Messen den 18. og 19. november
Husudvalget: JBJ arbejder med nye informationstavler omkring cafeens udvalg af mad/drikkevarer + info omkring banen.
Eliteudvalget: Tecum Open ændres til en fælles eliteturnering, der afvikles den 27. og 28. juli 2013

7. Generalforsamling

LS klarer annonce til avisen.

8. Personaleanliggende

Ingen

9. Eventuelt

Jubilæumsudvalget – LS – JBJ – PN og Maibritt
Næste møde den 20. nov. kl. 18.00 (Generalforsamling)

 

 

Trehøje den  16.10. 2012
referat: HØ