Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 04.01.2013        Kl. 10.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 01-2013

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts 

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

v/ PV - PN havde meldt afbud

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer

3. Info. fra formanden

Evt. ubrugte tider i Herre/Dame Klubberne kan reserveres af andre ved personlig fremmøde.
Henne Golfklub havde fremsendt ønske om rabat aftale på kr. 100.- Trehøje Golfklub ønsker ikke at udvide samarbejdskredsen p.t.
DGU’s beslutning om samarbejde med GE Money bank, Trehøje golfklub tager samarbejdet til efterretning og vil løbende vurdere i hvilket omfang vi vil give diverse tilbud til kortholdere.
Repræsentantskabsmødet i DGU den 22. og 23. marts i Middelfart – fra klubben deltager BKP og HØ evt. PN 

4.Nyt fra Kasserer

Debat om evt. finansiering tages op på næste møde.

5. Nyt fra forretningsfører

Klubbens efterårskampagne til nye medlemmer har været meget positivt med i alt 29 nye medlemmer.
Annonce til begynderholdene kommer i div. aviser i ugerne 4 til 7.
De nye kontingentopkrævninger sendes ud i uge 2 – nytårsbrev vedlagt. 

6. Info fra udvalgene

Marketing:
Samarbejdet med Aktiv Danmark fortsættes også i 2013, hvorefter det tages op til evaluering.
Samarbejdet med Danske Hoteller fortsætter uændret i 2013.
Deltagelse på julemessen i Aulum var rigtig god, Ca. 40 besøgende ønskede at få tilsendt info omkring golfens dag.
Trehøje Golfklub deltager på lokal messe i Videbæk den 16. og 17. marts
Ansvarlig JBJ og Lars Ole
Jubilæumsudvalget:
Alt kører efter planen. Der afholdes snarest møde med Annette og Keld Byggeudvalget:
Byggetilladelsen er modtaget fra Herning Kommune, overfladejorden fjernes i uge 2.
Husudvalget:
Nye hylder og bordplader er monteret, flot arbejde og stor tak til de frivillige.

7. Konstituering

Formand PV – Næstformand JBJ – Kasserer BKP – Formand baneudvalget PN – Sekretær HØ 

8. Næste møde 

Onsdag den 13. feb. kl. 16.00   

Trehøje den  09.01.2013.
Referat: HØ