Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 13.02.2013        Kl. 16.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 02-2013

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts 

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

v/ PV – afbud fra JBJ

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer

3. Info. fra formanden

Søren Overgaard ønsker at deltage i et opdateringskursus ang. regler – bestyrelsen godkendte dette ønske.

4. Nyt fra kasserer

Der blev drøftet evt. optagelse af fastforrentet realkreditlån contra kassekredit med variabel rente. Det blev besluttet at fastholde kassekreditten, idet klubben p.t. har den til et renteniveau, som svarer til realkreditrenten.
Begrundelse herfor er, at vi i ca. 4-5 mdr. om året har indestående på kassekreditten, hvorimod vi ved realkreditbelåning skal forrente lånet hele året, hvilket betyder, at vores årlige rente af gælden er under 50% af renten på et realkreditlån.

5. Nyt fra forretningsfører

Total antal medlemmer pr. 31.12.2012 – 1366 medlemmer
En del medlemmer har som sædvanlig ”glemt” at betale deres kontingent.
Er betalingen IKKE sket medio marts mdr., mister man sin spilleret.
Begynder hold 1 - med opstart 14. marts 2013 er næsten fuldtegnet.

6. Info fra udvalg

Marketing: På feriemessen i Herning 22.-23. og 24. marts deltager Trehøje Golfklub – stand no. L9238 i hal L
Jubilæumsudvalg: Det er aftalt, at Anette og Keld klarer alt vedr. mad og drikkevarer. Der er lejet musik.
Der planlægges 2 gunstarter om lørdagen henholdsvis kl. 08.00 og kl.13.00.
Søndag planlægges en junior turnering med deltagelse af omegnsklubberne.
Byggeudvalg: Der afventes bedre vejr
Baneudvalg: PN har et rigtig godt samarbejde med Herning Kommune bl.a. omkring træfældning på og omkring banen.
Det overvejes at sætte afskærmning op ved rød tee på hul 7 på øst.
Begynderudvalg: Se referat på klubbens hjemmeside
Herning Kommunes 100 års jubilæum: Uanset hvad der står på de officielle hjemmesider, så er turneringen den 4. maj 2013
Kunstudvalg: Medio marts mdr. bliver der ophængt nye malerier af kunstneren Ove Ødegaard fra Snejbjerg.
Sponsorudvalg: Budgettet for 2013 er næsten nået.
IT – udvalg: Der skal udskiftes 2 stk. computer på kontoret – inkl. de sidste nye opdateringer, udskiftningen vil ske i ugerne 8-9

7. Personaleanliggender

Lars K. Sørensen starter til påske som afløser på kontoret – specielt i weekenderne.

8. Eventuelt

Udvalgsmatchen den 23. marts – ansvarlig LS og HØ
Næste møde den 10. april kl. 16.00 i klubhuset

Trehøje den 14.02. 2013 - referat: HØ