Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 23.02.2013        Kl. 14.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 04-2013

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts - Afbud

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

Ved Per Voetmann

2. Sidste referat

Godkendt

3. Emner til drøftelse.

Kørsel på golfbanen med monobuggy og lignende køretøjer.
Ønske modtaget fra et par af klubbens medlemmer, og beslutningen blev at.:
2 – 3 og 4 hjulede køretøjer ( Dog ikke Segway ) til enkeltpersoner, kan af klubbens medlemmer anvendes, hvis man har en køretilladelse til at anvende personbefordrende køretøj under spil på banen.
Spilletid på banen.
Der har fra banekontroludvalget været et ønske om at men på scorekortet kunne se, hvad der er klubbens vejledende tidsforbrug for en runde på 18-huls banen.  PV og AS aftaler nærmere.

4. Nyt fra kasserer.

Budgetopfølgning.
Budget gennemgået i forhold til resultatet pr. d.d.
Budget følges.

5. Nyt fra forretningsfører.

Medlemstal :
1136 Aktive og 248 Passive I alt 1379
Begyndere i år :
Hold 1 : 17 – Hold 2 : 21 – Juniorer : 12
Desuden er der lige nu tilmeldt 6 til lørdagsholdet i juni.

6. Info fra udvalg.

Det nye maskinhus er nu lukket på sider og tag er lagt på. Færdiggørelse indendørs vil komme løbende.
Baneudvalget arbejder efter årsplanen.
Forsøg med andre belægninger på stierne bliver sat i gang ved hul 4 i den kommende periode.
Dræn ved hul 18 og 15 ved teestederne etableres, sådan at vandet ledes under jorden.
På driving range etableres et par greens med sand. Desuden kommer der plader op med afstand. Sådan at man bedre kan se, hvor langt man slår.
Sponsorudvalget har også i år nået det budget der blev lagt, desuden er der tilgået ca. 10 nye sponsorer.
Husudvalget kan informere om at ovnen i køkkenet bliver udskiftet.
Aftalen med hoteller og messer er gennemgået på et møde i Herning, og aftalt hvordan dette køres fremadrettet.

7. Eventuelt.

Næste møde : Mandag den 24. juni kl. 16.00 i klubhuset.

 

Ref.: LS