Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato: 25.06.2013                          Kl. 10.00         Sted.: Klubhuset Møde no.05-2013

 

.

Bestyrelsen

.

 

 

PV

Per Voetmann

Formand

 

 

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

 

 

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

 

 

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

 

 

Helge Ørts

Sekretær

 

 

.

Øvrige deltagere

.

 

 

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

 

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

v/ PV                                Afbud fra Preben Nielsen

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer til sidste referat

 3 Info. fra formanden

Greenfee-aftale med Ikast Golfklub er ophørt pr. 1. juli 2013 p.g.a. af deres beslutning om nettopriser på greenfee.
For Trehøjes medlemmer betyder det en stigning på kr. 25.00 i hverdage og kr. 50.00 i weekender.
Sagen vedr. hærværk på boldopsamler bilen, er afsluttet uden udgifter for klubben.
Junior / ynglinge sommerlejr – Leif Nyholm kommer og viser Golf show mandag den 1. juli kl. 18.30 – Alle klubbens medlemmer er velkommen. 

 4. Nyt fra kasserer

Budgetopfølgning pr. 1. juni 2013 – udgifter/indtægter følger det lagte budget

 5. Nyt fra forretningsfører

 Årsrevision af medlemskartotek pr. 1. juni viser at der er 1102 Aktive medlemmer og 198 Passive

6. Info fra udvalg

Byggeudvalg:
Alt kører efter planen, og maskinhuset bliver klar til jubilæumsfesten den 17. august.
Sponsor:
Indtægterne følger det lagte budget.

7. 20 års Jubilæum

Udvalget for klubbens 20 års jubilæumsfest fortæller, at alt kører efter planen

 8. Eventuelt

Intet

 9. Næste møde

Torsdag den 8. august 2013 kl. 16.00
KA + MJ + evt. andre indkaldes til opfølgning af jubilæumsdag.

       

Trehøje den 27. juni 2013

referat: HØ