Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato: 08.08.2013                          Kl. 16.00         Sted.: Klubhuset Møde no.06-2013

 

.

Bestyrelsen

.

 

PV

Per Voetmann

Formand

 

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

 

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

 

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

 

Helge Ørts - Afbud

Sekretær

 

.

Øvrige deltagere

.

 

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

v/ PV                           

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ikast golfklub har indført nettogreenfee u. rabatter. Vi viderefører vores greenfeepriser, dog hele tiden med opmærksomheden henledt på udviklingen i greenfeepriser og rabatter og forventer emnet optaget på DGU repræsentantskabsmøder i efteråret.

 3 Emner til drøftelse.

Simon redegjorde for evt samarbejde med Herning og under hvilke forudsætninger dette samarbejde kunne etableres, bestyrelsen havde ikke indvendinger mod det skitserede samarbejde, men forventer at der inden der laves endelig aftale at få hele ordlyden af denne aftale.

 4. Nyt fra kasserer

Vore greenfee indtægter ligger noget under sidste år, men vi har til gengæld haft mindre udgifter til bane og maskinvedligehold end budgetteret, derfor tegner det til endnu et godt regnskab.

 5. Nyt fra forretningsfører

Handecapregulering på golfbox er igen sat igang, men alle opfordres til at overholde de givne regler, som er anført i klubnyt på hjemmesiden.
Vores Dankortterminal lever ikke op tilde indgåede aftaler med Nets, derfor skal der anskaffes en selvbetjeningsterminal.

 6. Info fra udvalg

Herreklubben har i løbet af året 4 gunstarter på hverdage, pigeklubben kan få et tilsvarende antal.

 7. 20 års Jubilæum

Jubilæumsprogrammet blev gennemgået og der var enighed om at der var styr på alle opgaver.

 8. Eventuelt

Intet

 9. Næste møde

 

     

Trehøje den 09. august 2013

referat: BKP