Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato: 11.09.2013                          Kl. 13.00         Sted.: Klubhuset Møde no.07-2013

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

v/ PV

2. Kommentarer til
    sidste mødereferat.

Ingen kommentarer

 

3. Emne til drøftelse

ProBox 24: BKP og LS forhandler om etablering af greenfee - automat, således at al greenfee skal betales med betalings - eller kreditkort. Herefter vil der ikke kunne betales kontant.
Evt. anskaffelsestidspunkt ikke kendt.
Serviceaftale er indgået vedr. alle porte i klubbens bygninger.
Klubben deltager på efterårsmessen i Vildbjerg Stadionhal den 6. okt. 2013.
JBJ finder personale til bemanding af standen.
Pro. Træner Simon M. evt. Samarbejde med Herning Golfklub bliver ikke til noget.
Efterårskampagne for nye medlemmer. Spil resten af året + 2014 for Kr. 5950,-
Drøftelse af anlægsinvesteringer i 2014 og nye projekter i 2014. Herunder renovering af gl. bagrum og færdiggørelse af nye bagrum.
Øvrige ønsker fremkommer og behandles på næste bestyrelsesmøde.

4. Nyt fra kasserer

Klubbens greenfee-indtægter er p.t. lidt under sidste år.
Øvrige omkostninger følger budgettet.
Det nye maskinhus overholder ”næsten” det lagte budget.
Øvrige ønsker fremkommer og behandles på næste bestyrelsesmøde”

 5. Nyt fra forretningsfører

Der er iværksat efterårskampagne for begyndere. Se klubbens hjemmeside.

6. Info fra udvalg

Erhvervsudvalget:
Forventer ikke at afholde aktiviteter i 2014
Sponsorudvalget:
Starter op i okt./nov. med henblik på 2014
Baneudvalget:
Nye hulkopper og flag på alle 27 huller i foråret 2014
Før sæsonstart i 2014 kommer der sigtet sand (uden sten) i de bunkers, hvor der er behov.
Flere teesteder bliver rettet op, så de er plane.
Den nye green er til opspil og kort indspil, vil blive med flag og kopper - villige klippet som Greens, men er ikke til pustningen.
Der vil ligeledes blive etableret 2 sandgreens med flag på drivningen range - evt. Med afstand 45 og 135 meter. 
Dræn ved testedet hul 18 er udført. 

7. 20 års Jubilæum

Bestyrelsen ser tilbage på en rigtig god dag og aften.
Tak til medlemmerne for opbakning til matchen og deltagelse i festen.

8. Generalforsamlingen

Klubbens generalforsamling onsdag den 20. november 2013 kl. 19.00
LS klarer annoncering i div. aviser.

9. Eventuelt

Udvalgsmatchen den 26. okt. kl. 12.00   PV og LS sender indbydelsen til udvalgsformændene.
Evalueringsmøde for udvalgsformændene samme dag den 26. okt. kl. 09.00
Næste bestyrelsesmøde den 26. okt. kl. 07.30  JBJ klare rundstykker

Trehøje den 13. september 2013

referat: HØ