Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato: 06.11.2013                          Kl. 16.30         Sted.: Klubhuset Møde no.08-2013

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

v/ PV                                

2. Kommentarer til
    sidste mødereferat.

ProBox bliver installeret den 27. november 2013

3. Emner til drøftelse

Der bliver ingen Eliteturnering i 2014

4. Nyt fra kasserer

Det ureviderede regnskab for året 2012/13 blev gennemgået, og budget for det kommende år blev ligeledes gennemgået.
PV – BKP og Maibrit laver udkast til evt. nyt greenfee system.

5. Nyt fra forretningsfører

Klubbens efterårskampagne for nye medlemmer gav 8 stk.
Efterårskampagne for nybegyndere har givet 6 nye medlemmer.

6. Info fra udvalg

Sponsor:
Kristian Bundgaard er udtrådt – ny i udvalget Karl Block.
Baneudvalget:
Den omfattende projektliste for tiltag på 18 og 9 huls banerne blev gennemgået. Nærmere info kommer i formandens årsberetning på generalforsamlingen.
Matchsudvalget:
Sammen med Leif S. og Maibrit tager udvalget på kursus uge 9 i ny Matchs modul i Golfbox.

7. Generalforsamling

PV – finder et emne til dirigent.

8. Personaleanliggende

Juleafslutning for alle medarbejdere torsdag den 19. dec. kl. 11.00 i klubhuset.

9. Eventuelt

Der indkøbes ny PC og skærm til Golfbox og nyt tlf. system på kontoret.
Klubben deltager på Herning Messen den 21-22 og 23. feb. 2014

10. Næste møde

Torsdag den 20. november kl. 18.00

 

Trehøje den 10. november 2013

referat: HØ