Trehøje Golfklub - Regel- og handicapudvalg.

 

Lidt nyt fra Regel- og handicap udvalget

 

I forbindelse med at DGU afholder turnering på vores bane – DGU Elite Tour for piger og damer - i weekenden
8-9. juni 2013, har DGU´s turneringsleder og dommer været på besøg i klubben for bl.a. at gennemgå baneopsætning
og banemarkeringer.

Her ønsker DGU markering af hazarder på hul-3 ændret, således at hazarder på venstre side af fairway fremtræder
som 3 uafhængige hazarder.
Vi har tidligere haft disse hazarder markeret som én fælles hazard og der har derfor ikke været tvivl om, at bolden har
været tabt i en hazard, hvis den ikke kunne findes på fairway.

Nu er der områder i mellem hazarderne, hvor bolden meget nemt kan være tabt og derfor vil der fremover nogle gange
være situationer, hvor det ikke er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold der ikke er blevet fundet, er i en
vandhazard og at spilleren kan derfor ikke altid anvende Regel 26-1 og tage lempelse for bold i vandhazard.

Så husk fremover at tage en provisorisk bold med, hvis bolden har retning mod hazarderne på venstre side af fairway ! 

Regeludvalget d. 2. juni 2013