Trehøje Golfklub - Regeludvalget.

Nyt fra Regel- og handicapudvalget

Trehøje d. 20.04.2011

Vi har gennemgået og rettet op på samtlige banemarkeringer på begge baner.
Vi har rettet op på markeringer af vandhazarder, parallelle vandhazarder m.v.
og har foretaget enkelte ændringer i forhold til tidligere.

 

Golf Tyrkiet 2011 med mere 112.JPG 

 

.

Golf Tyrkiet 2011 med mere 109.JPG

 


Regel og Hcp udvalg (med hjælp fra Peter Albek) var på ”hårdt” arbejde !
Samtlige markeringer af Hazarder blev kontrolleret og en del ekstra gule og røde 
markeringspæle blev banket i jorden !  

      18-hulsbanen.

·        Ingen ændringer af markeringer og/eller principielle forhold

Øst banen.

·        Hvide pæle mellem hul 5 og 6 markerer grænsen for out of bounds
Da det kun er ved spil af hul nr. 5 out of bounds er gældende, er pæle
malet sorte på de sider, der vender mod tee-stedet for hul nr. 6
Ved spil af noget andet hul end hul nr. 5 er out of bounds ikke gældende !

Generelt spørgsmål omkring stier, broer m.v. gennem hazarder.

Som udgangspunkt er alle veje og stier integrerende dele af en golfbane.

I Trehøje Golfklub har vi dog en Lokal Regel, der giver lempelse jfr. Regel 24-2b
for kunstig overfladebelægninger på veje og stier (ikke flytbare forhindringer).
Dette betyder, at spilleren kan opnå lempelse jfr. Regel 24-2b – hvis spillerens
bold ligger i eller på en ikke flytbar forhindring, der er til gene for spillet
(stance eller tilsigtede sving). 

Dette gælder, hvis en ikke flytbar forhindring er til gene for spillerens stance
og/eller tilsigtede sving og kun hvis bolden ligger Through the green , i en
bunker eller på green.

Der er ikke mulighed for at opnå ovennævnte lempelse hvis bolden ligger i
en hazard eller i en parallel hazard !

Altså – broer og stier der går gennem en hazard, er i hazarden og der må ikke
tages lempelse efter Regel 24-2b
Spil bolden som den ligger eller gå frem efter Regel 26-1
(Det er tilladt at køllen berører/hviler på broen/stien, da denne ikke er hazardens bund ! ).

Alle veje, stier og broer der går gennem hazarder, er jfr. ovenstående i hazarden
– dette dog med en enkelt undtagelse !
Den offentlige grusbelagte vej der løber parallelt med hul 9 (18 hulsbanen) er
ikke i hazarden – med et antal gule pæle er der lavet tydelig markering af
hazardernes grænser (begge afsluttes op til vejen).

Golf Tyrkiet 2011 med mere 111.JPG


 

Golf Tyrkiet 2011 med mere 110.JPG
 
Trehøje d. 20 april 2011

SørenOvergaard

Regel- og handicapudvalget