Trehøje Golfklub - Lokale Regler - Godkendt af DGU maj 2009.
 

Markeringer på banen Betyder
Hvide pæle og markering med hvid spray. Out of bounds
Gule pæle og gule markeringsplader. Vandhazard
Røde pæle og røde markeringsplader. Parallel vandhazard
Blå pæle og markering med blå spray. Areal under reparation
Blå pæle med sort top. Areal under reparation med spilleforbud
Alle: Gule, røde, blå og grønne pæle, alle afstandsmarkeringer, alle oplysnings og henvisningsskilte, samt træer med støttepæle / støtterør, er ikke flytbare forhindringer.
( Pæle og skilte må altså ikke tages op )
Lempelse uden straf i.h.t. Regel 24-2.b.
Veje og stier på og ved banen, med kunstige overfladebelægninger.
( Alle øvrige veje og stier er integrerende dele af banen )
Lempelse uden straf i.h.t. Regel 24-2.b.
Sten i bunkers. Må fjernes uden straf i.h.t. Regel 24-1
Straf for overtrædelse af lokale regler. Hulspil : Tab af hul   /   Slagspil : 2 straffeslag.
Brug af afstandsmålere. For alt spil på Trehøje Golfklub's baner, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil, (f.eks. hældning, vindhastighed, temperaturer m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.


Ordens forskrifter.
- Under spil er al færdsel på "øen" til højre for Langesø på 3. hul er forbudt.
- Færdsel i lyngarealer med vogn / trolley er ikke tilladt.
- Læg opslåede tørv på plads.
- Ret nedslagsmærker - også gerne andres.
- Sørg for at lukke hurtigere bolde igennem i henhold til de almindelige golfregler - også i turneringer.
  Taber i terræn til bolden foran, og bolden bagved er hurtigere end jer selv, så luk igennem ved først givne lejlighed.
  Alle bolde er har lige rettigheder. Der kan spilles fra 1 til 4-bolde.
- Alle afstandsmarkeringer er til midtgreen.
  Gul pæl med 1 sort ring = 100 m. 
  Gul pæl med 2 sorte ringe = 150 m.
  Desuden ligger der midt på Fairway en rund plade der angiver afstanden til midtgreen.:
  Blå plade = 50 m. / Rød plade = 100 m. / Gul plade = 150 m. / Hvid plade = 200 m.
- Alle flag er forsynet med et lille markeringsflag på stangen.
  Er denne nede : står flaget på den forreste 1/3 af Green.
  Er denne midt på stangen : står flaget på midterste 1/3 af Green.
  Er denne højt placeret : står flaget på bagerste 1/3 af Green.

Lokale regler kan også findes på scorekort.
Der findes hjertestarter i klubhuset. Skulle du komme i den situation at der bliver brug for denne, så gøres flg.:
Ring 112 - Derefter ringes ind i klubhuset 97131411. Så vil den første person der hører dette komme ud med
hjertestarteren og begynde på genoplivning.
Du ønskes en god dag i golfklubben.