Trehøje Golfklub - Regeludvalget.

 

Herning d. 04.04.2009

Referat fra møde i Regeludvalg onsdag d. 01.04.2009

Deltagere : René Dahm Nielsen Keld Yde Sørensen Søren Overgaard (ref.)

1. Gennemgang af arbejdsbeskrivelse og kompetenceområder

2. Markeringer på banen Mandag d. 13.04 foretages gennemgang af banen Alle markeringer af hazarder optimeres Søren kontakter John omkring produktion af gule og røde pæle Vurdering om 50, 100 og 150 meter markeringer skal opmåles på ny ! Vurdering om der evt. skal etableres 200 meter markering Vurdering om pæle m.v. forsat skal defineres som ikke flytbare forhindringer

3. Kontakt fra herreklubben m.fl. Er det i strid med DGU´s regelsæt / handicapreglerne, at herreklubben og andre "klubber i klubben" foretager handicap regulering for runder dårligere end hcp. For at undgå enhver misfortolkning af handicapreglerne, blev det besluttet, at René kontakter DGU. Hvis regulering er i strid med regelsæt, må denne ophøre – spillere der har fået oparbejdet et for lavt handicap til faktiske spilleniveau, må anvende EDS

4. Anvendelse af udstyr for måling af afstand. Bestyrelsen for Trehøje Golfklub har modtaget anmodning fra sports/eliteudvalget om tilladelse til anvendelse af udstyr for måling af afstand – udstyr der efterhånden er tilladt i mange turneringer der afvikles af DGU. Udvalget har vurderet fordele og ulemper ved anvendelse af udstyr og er nået frem til følgende konklusion : Udvalget anbefaler bestyrelsen og matchudvalget at indføre en Lokalregel i forbindelse med turneringer afviklet af klubben – en Lokalregel der tillader anvendelse af instrumenter, der alene måler afstand ( Regel 14-3 / note