Trehøje Golfklub - Regeludvalget.

 

Mindre tilpasninger af hazardmarkeringer

Mandag d. 13.04 har vi gennemgået samtlige pæle for hazardmarkeringer på 18-huls banen.

Alle vandhazarderer nu markeret med gule pæle.
Paralellevandhazarderer markeret med røde pæle.

Parallelle vandhazarderer de vandhazarder, hvor udvalget har vurderet, at spillerens muligheder for drop efter Regel 26-1a og 26-1b ikke har været tilstrækkelige / rimelige.
Se Regel 26-1c for yderlige mulighed ved bold i parallel vandhazard
Enkelte steder har vi ændre lidt på hazardmarkeringer:

Hul 2 : Område bag green –incl. det lille vandhul -har fået status afparallel vandhazard(se billeder herunder)

Hul 3 : De 2 hazarderpå venstre side af fairway (ca. 50-100 meter førgreen) er "lagt sammen" så de nu fremstår som én hazard