Trehøje Golfklub - Regel- og handicapudvalg.
 

                                            Handicapregulering i 2010

Efter at det nu i to år har været muligt for spillere med handicap over 18,5 at blive handicapreguleret for
deres scores fra 9-huls runder, har DGU konstateret at regler for denne mulighed håndteres forskelligt i
klubberne.
DGU´s Handicapkomité har derfor fastlagt generel regel for handicapregulering :

 

En spiller med handicap over 18,5 kan handicapreguleres for scores fra 9-huls runder –
Det er en betingelse, at der er tale om en 9-huls runde !

Altså er der ikke mulighed for at blive reguleret for 9 huller, hvis de 9 huller er en del af en 18 hullers
runde (for-9 eller bag-9).
Det betyder, at et indleveret scorekort på 9-huller (for-9 eller bag-9) beregnes på normal vis med tillæg
af 18 Stableford point for de ikke spillede 9 huller.

Efter spil af en 18-hullers privatrunde reguleres udelukkende for de 18 huller.
Ved turneringer reguleres kun for det antal huller, der er fastsat i turneringsbetingelserne.

 

Regel- og handicapudvalget

Januar 2010