Trehøje Golfklub - Regel- og handicapudvalg.
 

Nye Regler og Decisions år 2010

Som bekendt bliver golf Reglerne kun revideret én gang hver 4`de år og da nuværende Regler er gældende for perioden 2008-2011, kommer der ingen nye/ændrede Regler før sæson 2012.

Derimod modtager R & A Rules Limited og The United States Golf Association løbende nye situationer de skal tage stilling til og de beslutninger (Decisions) der træffes desangående, offentliggøres hvert år.

I år er der i alt 30 nye Decisions og 50 reviderede Decisions.

Mange af disse vil normalt være uinteressante for os amatør golfspillere, og for ikke at skrive mange sider med nye Decisions, har vi taget et lille udpluk af de – der efter vor mening – er de mest relevante.

1. Brud på Regel 1-3 (aftale om tilsidesættelse af Reglerne) Decision nr. 1-3/0.5 På vej til første green, bliver A og B enige om at, hvis en bold skulle vise sig at være out of bounds, skulle spilleren blot droppe en ny bold der hvor bolden krydsede grænsen for OUB – med tillæg for ét straffeslag. Dette forhold bliver de enige om, selv om de begge er klar over, at straffen ville være slag og afstand. En anden spiller overhørte samtalen og orienterede A & B om, at de ikke måtte indgå en sådan aftale. Senere konstaterede spillerne, at ingen af boldene var out of bounds. Hvad siger Reglen ? Både A & B diskvalificeres jfr. Regel 1-3 for at blive enige om overtrædelse af Regel 27-1b. Selv om A & B endnu ikke havde foretaget sig nogen handling efter "aftalen", brød de Regel 1-3 i det øjeblik, de indgik denne (aftalen). Hulspil : Hvis spillere i en hulspilsmatch bliver enige om at bryde en Regel, før de påbegynder en fastsat runde, er det Regelbrud jfr. Regel 1-3, hvis runden påbegyndes inden "aftalen" annulleres. Slagspil : Hvis spillere i en slagspilsturnering bliver enige om at bryde en Regel, før de påbegynder en fastsat runde, er det Regelbrud jfr. Regel 1-3, hvis en af spillerne starter sin runde inden "aftalen" annulleres (ny).

2. Regel 13-2 (forbedring af leje, område for sving/stance, spilleline) og Regel 1-4 Decision nr. 1-4/11..5 En spillers bold ligger tæt på en kaktus. For at spille sin bold, vil spillerens ene ben berøre kaktusplanten. For at beskytte sig selv mod kaktussens nåle, binder spilleren et håndklæde omkring sit ben, før han tager sin stance. Herefter spiller han bolden frem i banen. Hvad siger Reglen ? Under forudsætning af, at spilleren ikke bryder Regel 13-2 (og han tager en fair stance) er der i denne situation ikke tale om et Regelbrud. Modsat, hvis spilleren havde placeres håndklædet på kaktussen, havde spilleren i : a. hulspil - tabt hullet b. slagspil - 2 straffeslag

3. Regel 14 "Slaget til bolden" - Regel 14-2 "hjælp" Decision 14-2/2.5 En spiller placerer sin bag tæt på tee-stedet, med det formål at den danner skygge for solen på det sted, hvor bolden tee´s. Han udfører derefter slaget. Hvad siger Reglen ? Spilleren laver et Regelbrud jfr. Regel 14-2. Da spilleren ikke var i "kontakt" med sin golfbag, idet han udførte sit slag, accepterede han beskyttelse mod vind og vejr (sol, regn, vind, sne etc.) og bryder dermed Regel 14-2. Denne decision er anderledes end decision 14-2/2, hvor spilleren ikke får straf for selv at holde sin paraply, mens han udfører sit slag til bolden – i den situation var spilleren i "kontakt" med paraplyen. Selvom spilleren ikke må placere et objekt/en genstand eller en anden person, med det formål at skygge sin bold for solen, må han modsat anmode en person (f.eks. en tilskuer) der allerede skygger for bolden om ikke at flyttes sig, således at skyggen forbliver over bolden – eller flyttes sig, så skyggen ikke er over bolden. (ny).

4. Regel 14 "Slaget til bolden" - Regel 14-3 "kunstige hjælpemidler og usædvanligt udstyr" Decision 14-3/10.3 Under en fastsat runde, bruger en spiller en stang eller en stav for at teste sin tilsigtede stance eller sving. Hvad siger Reglen ? Spilleren diskvalificeres jfr. Regel 14-3, idet en stang/en stav er usædvanligt udstyr og brug af noget sådant under en fastsat runde, er ikke tilladt At medbringe en stang/stav er ikke i sig selv et brud på Reglen (ny).

5. Regel 19 "Bold i bevægelse ført ude af retning eller stoppet" Decision 19-5/1.5 I slagspil - spilleren har udført et slag på green, markeret og løftet bolden. Efterfølgende genplacerer spilleren sin bold og fjerner boldmarkeringen. Inden spilleren tager sin stance, ruller bolden og rammer en medslagspillers bold, der ligeledes ligger på greenen. Er der tale om et brud på Regel 19-5a Hvad siger Reglen ? Nej – Spilleren tildeles ikke straffeslag og skal spille bolden som den ligger i den nye position. Efter at spilleren havde løftet og genplaceret sin bold, er efterfølgende bevægelse af bolden pr definition ikke at betragte som "i bevægelse efter et slag" i forhold til Regel 19-5a (ny).

6. Regel 20-2a "At droppe og droppe om – af hvem og hvordan" Decision 20-2a/8 En spillers bold ligger på et kunstigt overfladeforhold. Spilleren vurderer det nærmeste punkt for lempelse og måler derfra én køllelængde – området hvor bolden må droppes jfr. Regel 24-2b. Spilleren er bekymret for, om bolden, når den droppes, vil rulle og få et leje der er uspillelig. Spilleren tager han en anden bold i sin bag og dropper den på punktet for at teste, hvor den originale bold vil rulle hen, hvis han beslutter sig for at tage lempelse for overfladeforholdet. Han havde ingen intension om at sætte en ny bold i spil. Hvad siger Reglen ? Idet det ikke var spillerens hensigt at sætte en ny bold i spil, bliver bolden ikke "bolden i spil" og den originale bold i det kunstige overfladeforhold er forsat "bolden i spil". Men – den handling at en spiller tester, hvad det vil ske når han dropper sin "test"-bold er i strid med Reglernes formål og "spillets ånd" . Derfor (med henvisning til Regel 1-4) taber spilleren hullet i hulspil og tildeles 2 straffeslag i slagspil. I slagspil må spilleren forsætte spillet med den originale bold som den ligger eller tage lempelse jfr. Regel 24-2b (ny).

7. Regel 20-3b "At placere og genplacere – ændret leje for den bold, der skal placeres .." Decision 20-3b/8 A´s bold ligger i en bunker med en løs naturgenstand lige bag ved bolden. B´s bold (modstander eller medslagspiller) ligger tæt på A`s bold i den samme bunker, men længere væk fra hullet end A´s bold. B anmoder A om at markere og løfte sin bold jfr. Regel 22-2 (bold til gene for spillet), hvilket A så gør. B`s slag flytter de løse naturgenstande, der oprindeligt var lige bag/tæt på lejet for A´s bold Er lejet for A´s bold at betragte som ændret på grund af, at de løse naturgenstande er fjernet og skal disse genplaceres efter Regel 20-3b(iii) (det oprindelige leje skal genskabes så nøjagtigt som muligt) Hvad siger Reglen ? Nej – Løse naturgenstande er ikke en del af boldens leje i forhold til Regel 20-3b. Derfor skal A ikke genplacere de løse naturgenstande før han udfører sit næste slag. Hvis han genplacerer de løse naturgenstande, får han modsat ingen straf Dette svar er gældende på enhver del af banen (ny).

8. Regel 27 "Bold tabt eller out of bounds ; Provisorisk bold" Decision 27/17 I slagspil, hvor en spillers bold ligger throug the green spiller sin bold uden for tur. Han skulle – uden straf - forsætte med at spille den bold, der var spillet uden for tur, men han tror fejlagtigt, at han var nød til at annullere slaget og spille en anden bold i korrekt spille rækkefølge. Spilleren dropper derfor en anden bold på det punkt, han havde udført slaget. En anden spiller gør ham bekendt med fejlen – inden han udfører et slag. Hvad siger Reglen ? Da den droppede bold ikke er droppet med den hensigt at sætte en ny bold i spil med tab af slag og afstand, er den oprindelige bold ikke tabt. Da spilleren havde taget en bold i spil efter en ikke gældende Regel og ikke spillet til bolden, gælder Regel 20-6 og spilleren må rette sin fejl og spille videre med den oprindelige bold uden straf. Havde spilleren udført et slag til den droppede bold, skulle han fortsætte med den, med straf tillæg for slag og afstand (Regel 27-1a) og den oprindelige bold ville være tabt (ny).

9. Regel 27-2 "Provisorisk bold" Decision 27-2a/1.3 I slagspil spiller A sin bold ind i en gruppe træer. Efter 5 minutters søgen uden at finde bolden, går A tilbage til tee-stedet for at spille en ny bold efter Regel 27-1c. Denne bold lander i den samme gruppe træer… A vil nu spille en provisorisk bold, men begge medslagspillerne er langt væk fra tee-stedet på vej ned af fairway og har derfor ikke mulighed for at høre A´s hensigt (at spille en provisorisk bold) Hvad gør A ? I Regel 27-2a (fremgangsmåde v/provisorisk bold) er der ikke taget hensyn til "manglen" på en modstander, markør eller medslagspiller i det tilfælde af, at en spiller ønsker at spille en provisorisk bold. I ovennævnte situation – og med hensyntagen til ikke at forsinke af spillet – kan A retfærdiggøres at have annonceret at bolden er provisorisk i forhold til Regel 27-2a, under forudsætning af, at han meddeler sin markør eller medslagspiller så hurtigt som muligt, at han har spillet en provisorisk bold (ny).