Trehøje Golfklub - Regel- og handicapudvalg.
 

Trehøje d. 18.04.2010

Nyt fra Regel- og handicapudvalget

Vi har gennemgået og rettet op på samtlige banemarkeringer på begge baner.
Vi har rettet op på markeringer af vandhazarder, parallelle vandhazarder m.v.
og har foretaget enkelte ændringer i forhold til tidligere.

Øst sløjfen.

Hul 3   : Vandhazard på højre side af fairway er nu markeret således, at den sammen
              med vandhazarden på hul 3 / 18-hulsbanen udgør én samlet hazard.
              Hazard bag ved/til højre for green er ændret til parallel hazard /røde pæle
              (tidligere ville drop på fairway hul 4 være eneste mulighed bortset fra at spille
              fra det punkt, hvorfra oprindelige bold blev spillet).

Hul 5   : Område i hazard til højre for green er nu markeret som ”uendeligt”

Hul 7   : Sveller ved bunker/hazard ved green er nu markeret som værende udenfor
              bunkeren. Er sveller til gene for spillers stance eller sving (ikke spillelinie) kan
              spilleren tage lempelse uden straf og droppe sin bold i bunkeren jfr. Regel 24-2b (lll).

Hul 8   : Område foran rød teested er markeret ekstra for at fastsætte, at den lille ”tange” er
              indenfor hazardens grænser og IKKE en droppezone. Der er ved gentagne lejligheder
              set spillere droppe i dette område efter et mislykket tee-slag. Kun i det tilfælde, at
              bolden er spillet gennem/fra dette område(tangen) kan en spille droppe en ny bold og
              spille fra området. I alle andre tilfælde droppes der og spilles fra et forkert sted, hvilket
              typisk vil medføre diskvalifikation, hvis fejl ikke rettes før der spilles fra næste teested (hul 9).

18-hulsbanen.

Hul 1    : De 2 vandhazarder på venstre side af fairway er fremover én samlet hazard Derfor er det
               område, der tidligere var mellem 2 hazarder nu en integreret del af hazarden. Lander en
               spillers bold i hazarden vil dette område fremover IKKE være et muligt droppeområde og
               spilleren har nu 2 muligheder :
              
1.     At spille sit næste slag fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den
                       oprindelige bold blev spillet (typisk tee stedet)
               2.
     Droppe en bold bag vandhazarden og holde det punkt, hvor den oprindelige bold sidst
                       krydsede vandhazardens grænse, direkte mellem hullet og det sted, hvor bolden droppes
                       på, uden grænse for, hvor langt bag vandhazarden der droppes.

 
Skitse med del af droppeområde

Hul 3    : Parallelle vandhazard til venstre for green er udvidet så grantræ der tidligere var udenfor hazard
               nu er i hazarden. Der er nu ikke tvivl om, hvor bold der rammer træ og flyver tilbage i hazarder
               sidst skærer hazardens ydergrænse.
                                                   
Hul 8    : Vandhazard til venstre for green er udvidet og markeret med gule hazardmarkeringer
               (dropperegler som beskrevet i.f.m. hul-1)

Hul 9    : Vandhazard lige foran hvid tee er markeret med gule hazardmarkeringer
               (dropperegler som beskrevet i.f.m. hul-1)

Hul 12  : Vandhazard er markeret med gule hazardmarkeringer og dropperegler som beskrevet i
               forbindelse med hul 1 skal håndhæves. Der droppes lige linje fra skæringspunkt og hul
               drop på fairway er/vil ikke være en mulighed.
 

Trehøje d. 18 april 2010
Regel- og handicapudvalget