Regelhjørnet
  
På denne side vil der være aktuel information om golfreglerne.
Klubbens regel- og hcp-udvalg kan kontaktes omkring helt konkrete spørgsmål til golfreglerne, samt de områder der hører herunder. 
Se kontaktoplysninger nederst på siden. Hvis det findes relevant, vil spørgsmålet og tilhørende svar blive gengivet her på siden.

Spørgsmål fra medlemmer til Regel- og hcp-udvalget

Spørgsmål:
Er teestedsmarkeringer omfattet af vores lokalregler, som ikke-flytbare forhindringer?

Svar fra 06.11.2019:
Nej. Teestedsmarkeringer er specifikt nævnt i golfreglernes Regel 6.2b(4), og derfor kan en lokalregel aldrig sige noget andet om teestedsmarkeringer. Teestedsmarkeringer, på teesteder man ikke spiller fra, er således flytbare forhindringer, og må fjernes som tilladt i Regel 15.2.
 
Spørgsmål:
Er traktorspor fra Greenkeeper maskiner og lignende AUR (
Areal under reparation) og kan spilleren tage lempelse efter Regel 16.1?

Svar fra 06.02.2019:
Fortolkning af "
areal under reparation"/1
- skader der er forårsaget af komiteen eller greenkeepere er ikke altid
Areal under reparation
- et hul lavet af greenkeepere er areal under reparation, uanset om det er markeret som sådan eller ej.
- modsat er al skade på banen, der er forårsaget af greenkeepernes arbejde ikke som udgangspunkt areal under reparation  


Eksempler hvor skader på banen
IKKE pr. definition er areal under reparation:

- et spor lavet af en traktor (men komiteen kan erklære, at dybe spor er AUR)
  (altså; er der ikke en LokalRegel eller midlertidig Lokalregel, giver traktorspor IKKE lempelser u/straf)

- et gammelt hul-prop der er sunket under overfladen på green
  (her mulighed for anvendelse af Regel 13.1C - forbedringer, som er tilladte på greenen)
 

 
Nye golfregler fra 1. januar 2019
Søren Overgaard vil hjælpe med, at alle medlemmer i klubben bliver godt klædt på til at kunne spille efter de nye regler fra 1. januar 2019.
Udover den afholdte regelaften med Brian Oswald, har Søren aftalt regelaftner ifm. opstart i klub i klubberne.

De nye regelbøger kan købes i klubben for 20 kr. 
Der findes to slags; Golfreglerne 2019 og Lommeguiden til golfreglerne 2019.

Regel og hcp-udvalget har udfærdiget klubbens nye lokalregler.
Desuden bør alle spillere bemærke dette:
 1. Alle strafområder (tidligere vandhazarder og parallelle vandhazarder) ændres til røde strafområder.
 2. Vær opmærksom på, at muligheden for lempelse på modsat side af rødt strafområde fremover ikke er til stede.
 3. Strafområdet på venstre side af green på hul 9 på 18-huls banens udvides til også at omfatte det "tørre" område med træer og krat,
   således at enhver tvivl, om at spillerens bold er i strafområde eller ej, fjernes. Spilleren kan vælge at tage lempelse efter Regel 17.1d.

Nyttige links

 GOLFREGLERNE Gældende fra januar 2019

 EGA handicapsystemet 2016-2019 - (PDF-udgave)
 
 De 20 vigtigste ændringer i golfreglerne til 2019 Overskuelig liste med de vigtigste ændringer.
 
 Fra gammelt til nyt Video + Quiz, som henvender sig til den erfarne spiller.
 
 "Golfhullet 2019" Bevæg dig rundt på golfhullet og udforsk de forskellige situationer.
 
 Etikette på golfbanen Få tjek på golfetikette.
 
 Golfreglerne 2019 for begyndere Online-kursus (varighed ca. 45 min.).
 
 DGUs regelprøve 30 tilfældige spørgsmål
 
 Videoer fra R&A (engelsk) De vigtigste ting vedr. de nye regler på engelsk. 
 
 
 Video med fokus på de vigtigste ting i de nye golfregler:


Regel- og hcp-udvalget:
 Søren Overgaard (udvalgsformand), 30784000, sro@pc.dk
 Kjeld Yde Sørensen, 20208726, kys@jai-alu.dk
 René Dahm Nielsen, 61337888, dahm2804@gmail.com