Golfbil og kørsel på banen for medlemmer
Klubben udlejer golfbiler.
Reservering efter først-til-mølle ved forudgående henvendelse til kontoret på
mail@trehoje-golf.dk eller 97131411.
 
Udlejning af golfbiler kræver alm. kørekort kategori B.
Leje - 9 huller Kr. 150
Leje - 18 huller Kr. 250
Leje - mere end 18 huller Kr. 350
   
10-turs kort - 18 huller Kr. 2.000
20-turs kort - 18 huller Kr. 3.500
   
Årsleje
Kun til medlemmer med køretilladelse.
Dækker kalenderår uanset købstidspunkt.
Kr. 2.500
   
3 mdr. leje
Kun til medlemmer med køretilladelse.
Købsdato +3 mdr. (kan senere opgraderes til årsleje)
Kr. 1.500
   
   
Regler for kørsel på banen
Følgende regler gælder for al personbefordrende kørsel på banen:
 • Hvis køretøjet kræver det, skal man kunne fremvise alm. kørekort,
  da der flere steder på banen køres i færdselslovens område.

  Dvs. færdselsloven gælder – herunder også promillegrænsen!!
   
 • Kør med fornuft og skån banen bedst muligt. Undgå at dreje skarpt.
  Kør på veje og stier, hvor det er muligt - også selvom vejen bliver længere.
   
 • Der må ALDRIG køres tæt på teesteder, greens, forgreens, søer og bunkers.
  Heller ikke når det er tørt eller bare en enkel gang!
   
 • Henvisningsskilte skal ALTID respekteres.
   
 • Kørselsforbud kan indføres med kort varsel og i længere perioder, hvor det skønnes nødvendigt.
  Det kan være total kørselsforbud gældende alle personbefordrende køretøjer.
  Det kan også indføres alene for to- eller tre-hjulede køretøjer.

Hvis man selv medbringer køretøj, skal det være el-drevet, og man skal på forlangende kunne fremvise køretilladelse fra egen hjemmeklub. Køretøjet skal være dækket af ejerens egen ansvarsforsikring.

 
   
Køretilladelse til medlemmer i Trehøje
Der kan ansøges om køretilladelse hos klubbens forretningsfører.
Køretilladelse gives individuelt, ét år ad gangen og kun til medlemmer, som af forretningsføreren vurderes gangbesværet ifm golf.

Køretilladelsen skal afhentes på kontoret, og der skal kvitteres for at gældende regler for kørsel på banen overholdes.

Har du køretilladelse, tilbyder klubben en attraktiv årsaftale på leje af klubbens golfbiler. Reservering efter først-til-mølle princippet.
   
   
Garage til eget køretøj  
Har du køretilladelse og eget køretøj, kan du leje p-plads under halvtag i klubben, såfremt der er ledige pladser.
Årsleje af garage ekskl. strøm Kr. 1.100
Årsleje af garage inkl. strøm Kr. 1.750
   
   
Det er Trehøje Golfklubs målsætning, at alle køretøjer, såvel klubbens som medlemmernes, skal være el-drevne.
Medlemmernes nuværende benzindrevne biler kan fortsat køre på banen, indtil disse skal udskiftes.