Match & Turnering's oversigt - Trehøje Golfklub - 2015.

Dato Match    Deltagere Rækker Start Opslag Match-leder
01.04 Hulspil 2015
Tilmelding senest 1 april
Klubmedlemmer 1 Løbende Info Kontoret
15.03 Klovne Match
Anderledes baneopsætning.
Klubmedlemmer 3 Gunstart Resultat Bjarne - Annemette - Gert
06.04 Åbnings Match   
Den nye sæson starter op - 2. Påskedag
Slagspil i A-Rækken
Klubmedlemmer
Synoptik Cup
4 1. Tee Resultat Kai - Annemette - Vagn
Inge - Tommy
18.04 Landbobanken Open
Turnering der er åben for alle klubber
Slagspil i A-Rækken
Åben match
Synoptik Cup
4 1. Tee Resultat Gert - Søren - Inge
Annemette - Tommy
02.05 Kommunemesterskab
Turnering for golfspillere, der er medlem af en klub i Herning kommune. Turneringen spilles på skift i klubberne : Trehøje - Herning - Åskov.
Åben match
for medlemmer
af en klub i
Herning kommune.
5 1. Tee Info I 2015 spilles i Åskov.
Tilmelding

Åskov har endnu ikke åbnet for tilmeldingen,
hold øje med det her.
09.05 De åbne Vestjyske
Mesterskaber
Turnering der er åben for alle klubber
Slagspil i A og B-Rækken
Åben match

Synoptik Cup
4 1. Tee Resultat Kontoret
15.05 DM i Seniorgolf
Indledende runde - Par turnering
Åben match 1 1. Tee Info Bernt Hansen
Seniorgolf DM
23.05 + Golf Match
Golfmatch alene for spillere med +Golf kortet
+Golf medlemmer fra
Trehøje og Holstebro
3 1. Tee Info Kai - Gert
28.06 Kristoffers Par-Match
Åben for andre klubber
Ægtepar / Samboende
Par / 2 generationer
4 1. Tee Resultat Vagn - Annemette
Søren - Bjarne
01.08 World Golfers Championship
Åben for andre klubber
Åben match 5 1. Tee Info Kai
22.08 Fødselsdags Match
Matchform
Klubmedlemmer
Synoptik Cup
  Gunstart Resultat Jan - Inge
Gert - Vagn
04.09 Sponsor Match
For klubbens sponsorer
Kun for sponsorer   Gunstart   Kontoret
06.09 Venskabs Match
Trehøje - Juelsminde ( I Trehøje )
Klubmedlemmer   Gunstart Resultat Gert - Annemette
12.09 Royal Unibrew Open
Åben for andre klubber
Klubmedlemmer og
indbudte gæster
4 1. Tee Resultat Kai - Jan - Vagn
19.09 Klubmesterskaber
Slagspil uden handicap
Klubmedlemmer   1. Tee Info Alle
20.09 Klubmesterskaber
Finaler
Cut   1. Tee Info Alle
02.10 Bare mænd der støtter brysterne
Golfmatch til fordel for Kræftens bekæmpelse
Åben match   Gunstart Resultat Kontoret
18.10 Afslutnings Match
Irish Rumble
Klubmedlemmer Hold Gunstart Info Bjarne - Gert
Tommy - Annemette
07.11 Ande Match / Finsk Stableford
Klub Match
Klubmedlemmer Par Gunstart Info Kai - Jan
Vagn - Søren
03.04 Åbnings Match   
Den nye sæson starter op.
Slagspil i A-Rækken
Klubmedlemmer 4 1. Tee    
14.05 De åbne Vestjyske
Mesterskaber
Turnering der er åben for alle klubber
Slagspil i A og B-Rækken
Åben match 4 1. Tee    
22.05 Kommunemesterskab
Turnering for golfspillere, der er medlem af en klub i Herning kommune. Turneringen spilles på skift i klubberne : Trehøje - Herning - Åskov.
Åben match
for medlemmer af en
klub i Herning kommune.
5 1. Tee   I 2016 spilles i Herning
11.09 Venskabsmatch
Trehøje - Juelsminde
        Spilles i 2016 i Juelsminde

  Match-Udvalget
  21 25 31 60  -  Kai Kampmann Hansen    -    Formand
  20 95 32 76  -  Anne Mette Olesen
  30 12 96 28  -  Jan Munksgaard
  29 80 94 66  -  Bjarne Pedersen
  23 35 41 24  -  Tommy Danielsen
  21 28 25 58  -  Søren P Pedersen
  40 31 37 43  -  Inge Astrup
  29 64 74 64  -  Vagn Østergaard
  23 34 02 84  -  Gert Jacobsen

Venskabs - Match mellem Trehøje og Juelsminde


Regler og restriktioner omkring klubbens matcher.:
1. Evt. afbud efter at der er offentliggjort startliste friholder ikke for at afregne match-fee.
    Man kan ikke deltage i arrangementer i klubben, inden dette er bragt i orden.
    Det er spillerens ansvar at kontakte klubben for at afregne matchfee ved afbud.
2. Evt. udeblivelse uden afbud vil medføre at man skal afregne dobbelt match-fee.
    Man kan ikke deltage i arrangementer i klubben, inden dette er bragt i orden.
    Det er spillerens ansvar at kontakte klubben for at afregne matchfee ved afbud og udeblivelse.
3. Som udgangspunkt, kan alle i klubben deltage når man har et gyldigt DGU-Kort.
    Ved afvigelser herfra vil dette fremgå af Match-opslag.
4. Aflysning i forbindelse med dårligt vejr, eller andre forhold, der nødvendiggør en aflysning, vil
    fremgå af klubbens hjemmeside. Derfor er det altid en god idé, lige at checke denne inden man
    kører hjemmefra til en match.
5. Ved præmie overrækkelse efter en match, skal man være til stede, for at kunne modtage en
    præmie. Er man ikke til stede når der uddeles præmier, vil præmien gå til den næste spiller
    i rækken.

Retningslinier vedr. placering ved lige score i klubbens turneringer / matcher.
Hvis der af opslag til en match, ikke er angivet andet, vil der gælde flg. regler.:
Ved lige score mellem 2 eller flere spillere, anvendes flg.:
1. Bedste score på Bag-9.
2. Bedste score på de sidste 6 huller.
3. Bedste score på de sidste 3 huller.
4. Bedste score på sidste hul.
5. Laveste handicap.
6. Hvis stadig lige - foretages lodtrækning.
Ved turneringer med bruttoscore, vil det dog generelt være sådan, at der er omspil om titlen.
Ved turneringer med Gunstart, vil det ofte være sådan, at det er hcp. der er afgørende for placeringen.

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

Spilformer ( Et blandet udvalg )

Amerikaner
Hulspilmatch, hvor de fire spillere deler 12 point pr. hul.
Bedste score får 8 point, næstbedste 4, resten 0.
Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 8,2,2,0.
Er en spiller bedst og de tre andre lige, gives 9,1,1,1.
Er to spillere bedst og lige, gives 6,6,0,0.
Er tre spillere bedst og lige, gives 4,4,4,0
Er alle lige, gives 3,3,3,3.

Bermuda
Hulspilmatch, som gives et islæt af slagspil. Vindes et hul med 1 slag, bliver spilleren 1 up, vindes det med 2 eller flere slag, bliver spilleren 2 up. Fuld handicap­tildeling. Straffeslag tildeles efter slagspilregler.

Best-ball
Hulspil, hvor en spiller er oppe mod de to eller tre andre spilleres bedste bold på hvert hul. Fuld handicaptildeling som i three-ball. Må ikke forveksles med four-ball.

Bisque
Hulspilmatch, hvor handicapslagene ikke fordeles efter handicapnøglen, men kan tages, når spilleren ønsker det - inden green forlades. Han kan tage flere slag på samme hul.

Cross country
Slagspilturnering, hvor hullerne ikke spilles i normalt  forløb, men ad den vej, spillerne finder bedst, idet en bane på 9 eller 18 huller "udlægges" af turneringsledelsen f.eks. således: 1. hul: fra 1. tee til 3. green, 2. hul: fra 4. tee til 6. green, 3. hul: fra 7. tee til 13. green etc. Kaldes også ?Kryds og tværs?.

Eclectic parturnering
Turneringen spilles over 2-3 runder som slagspil eller stableford. Det bedste resultat på hvert hul, som spilleren har opnået i nogen af runderne, noteres og udgør tilsammen spillerens 18‑hullers eclectic resultat. Handicap tildeles med 3/4 af antal tildelte slag. Der rundes op/ned eller regnes med kvarte slag i slag­spil. Kan også spilles over mange runder over en tidsperiode. I så fald tildeles 1/2 antal tildelte slag, i slagspil med afslutningsdagens handicap.

Flagspil
Spilles som slagspil. Regn ud, hvor mange slag du har på banen (spillehandicap) og træk en fra, hver gang du slår et slag. Når du når nul, er din runde færdig og du planter dit flag der hvor din bold ligger. Vinderen er den spiller, som kommer længst med sit flag. Har du ikke brugt alle dine slag efter de første 18 huller, begynder du på en ny runde.

Four-ball
Kaldes ofte fejlagtigt Best-ball.
For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Alle fire spiller deres egen bold. Den bedste score på hver side tæller som holdets score. Kan også spilles som en Four-ball aggregate. Her tæller begge spilleres score på hvert hul.

Four-ball and Aggregate
Denne match er en udvidelse af four-ball, idet både siden med den bedste bold vinder et point, og det bedste sammenlagte (aggregate) score vinder et point.

Foursome
For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige. Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap.

Greensome
Lige som foursome, men her slår begge spillere ud på hvert hul, og parret vælger så det bedste drive at spille videre med. Her udregnes spillehandicappet ud fra en formel. Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60 procent mens makkeren kun vægter 40 procent.
Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14

Hallington
Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point på hullet. Hvis der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point. Eks.: Spilles et par 5‑hul i 7 slag, opnår man 10 - 7 = 3 point. Spilles derimod et par 4‑hul i 3 slag, opnår man 8 - 3 = 5 point. Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag. Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.

Hidden hole
Efter en slagspilsrunde udtrækker turneringsledelsen et på forhånd fastsat antal huller. Resultatet er herefter summen af scoren på disse huller. En for­holdsmæssig del af handicappet fratrækkes. Anvendes normalt som en ekstra turnering indlagt i den ordinære turnering.

High and low
Spilles som four-ball med den tilføjelse, at også de to dårligste bolde sættes op mod hinanden. Der er således mulighed for at vinde et hul 2 up, hvis der spilles hulspil.

Hulspil
Hvert hul repræsenterer et point som der spilles om. Laveste score på hullet vinder hullet. Er scores ens, deles hullet. En match vindes af den spiller, der er flere huller op, end der er huller tilbage at spille. Ender matchen uafgjort, kan der spilles sudden death for at finde en vinder.

Københavner
Hulspilmatch mellem Tre spillere om 6 point.
Bedste nettoscore får 4 point, næste 2 og dårligste 0.
Er en spiller bedst og de to andre lige gives 4,1,1.
Er to spillere bedst og lige gives 3,3,0.
Er alle lige gives 2,2,2.
Undertiden aftales fra starten den regel, at hvis den bedste nettoscore er 2 eller flere slag bedre end den næst­bedste, får den bedste score alle 6 point. Handicaptildeling som i almindelig three-ball.

Kicker
I stedet for at få tildelt handicapslag har spilleren ret til at slå et hvilket som helst slag om, indtil han har brugt sine tildelte slag. Omslag skal slås, inden spilleren går frem til bolden.

Længste drive
Indlagt konkurrence, hvor det længste drive på et på forhånd udpeget hul, præmieres.

Mexican Scramble
Spilles ligesom en (Texas) Scramble, med den forskel at spilleren hvis slag lige er blevet brugt, ikke får lov at slå det næste.

Nassau
Turnering mellem 2, 3 eller 4 spillere om 3 point. Vinderen af de første 9 huller får 1 point, vinderen af de sidste får 1 point, og vinderen af hele turneringen får 1 point.

Nærmest hullet
Indlagt konkurrence, hvor det slag fra tee, der ender nærmest hullet på et bestemt eller flere par 3 huller, præmieres.

Par-turnering
Benævntes tidligere ?Bogey-turnering?. Der konkurreres mod hullets par. Opnås en nettoscore lig med hullets par, får man et 0. Opnås en nettoscore bedre end hullets par, får man et +. Opnås en nettoscore dårligere end hullets par får man et ‑. Sum af + og ‑ giver resultatet.

Round Robin
Pulje-turneringsform, hvor alle spiller mod alle i hulspilsmatcher. Den, der vinder flest matcher, er vinder. Walk-over tæller som sejr. Hvis kampen afvikles som three-balls, spares tid. Ved et større antal deltagere kan der spilles i flere puljer, idet puljevinderne mødes i en finalekamp eller finalepulje. Round Robin sikrer i modsætning til det sædvanlige cupsystem, at alle spillere får flere kampe, og at en enkelt dår­lig runde ikke bliver altafgørende.

Scotch el. Irish Twosome
Variant af Greensome. Par 3 hullerne spilles som i Greensome. På par 4 og par 5 hullerne driver begge. Derefter slår begge andetslaget til partnerens bold og herefter vælges hvilken bold, man vil spille videre med, idet man skiftevis slår til bolden, indtil den er i hul. (Handicap som i Greensome). Kan spilles både som slagspil og hulspil. Kaldes undertiden ?Chapman? eller ?Pinehurst? - især hvis den spilles som mixed.

Scramble
Kaldes også "Texas Scramble". Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at handicap er unødvendigt. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredjeslag osv. Det anbefales at tilføje den proposition, at samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 gange (tremandshold dog 5 gange og tomandshold 6 gange).

Skins game
Hulspil om pengepulje, hul for hul. Hver spiller indskyder et identisk beløb i en pulje på hvert hul. Vinderen af hullet får puljen, men der må kun være én vinder på hullet. Vindes hullet ikke af én og kun én spiller, går puljen videre til næste hul, hvor den øges med de nye indskud. Alle spillerne er med igen på næste hul om den samlede pulje, også de, der ikke var blandt de bedste på det foregående hul. Handicaptildeling som i three-ball.

Slagspil
Tæl dine slag på hvert hul og læg dem sammen efter runden. Spilleren der har brugt færrest slag vinder. Kan spilles uden handicap (?scratch?) eller med handicap, hvor spillehandicappet trækkes fra bruttoscoren for at få nettoscoren.

Snore turnering
Spilles uden handicap. I stedet får hver spiller en halv meter snor for hvert slag, som spillehandicappet giver. Under turneringen må spilleren flytte sin bold ‑ inden for banens grænser ‑ uden at tælle et slag, hvis et tilsvarende stykke af snoren afklippes. Når snoren er brugt, har spilleren anvendt sit handicap. Man kan ?snore? sin bold i hul. Turneringen spilles efter slagspilregler.

Stableford
Den mest udbredte spilform. Spillehandicappet fordeles på de enkelte huller. Hvis spilleren bruger det tildelte antal slag, opnås to point, Bruges færre slag opnås flere point og vice versa. Hvis spilleren scorer 36 point svarer det til hans handicap.

Sunningdale
Hulspilmatch. Spilles uden handicap. En spiller skal, når han bliver 2 up, afgive slag på de følgende huller, så længe han er 2 (eller flere) up.

Three-ball
Hulspil mellem tre personer, hvor hver af spillerne spiller mod de to andre samtidigt. Spilleren med det færreste antal tildelte slag nulstilles, og de to andre spilleres slag udregnes herefter.

Threesome
To spillere spiller sammen mod én modstander. De tildeles gennemsnittet af deres tildelte slag og skiftes til at slå til bolden. Kan spilles både som slagspil og hulspil.

Tre-jerns turnering
Hver spiller må kun medbringe og anvende et begrænset antal køller, f.eks. 3.

Ulvematch
Partnermatch med vekslende partnere, som spilles af fire spillere med hver sin bold. Handicaptildeling som i four-ball hulspil. Slag fordeles efter handicapnøglen. På 1. hul trækkes der lod om honnøren og rollen som "ulv". På de følgende huller er det spilleren med laveste nettoscore på det foregående hul, der er ulv.
Efter selv at have drivet, iagttager ulven de øvriges tee-shots. Efter hvert slag, må ulven vælge den person, som lige har drivet, til sin partner på hullet. Forlader ulven tee­stedet uden at have valgt partner, er han "ensom ulv". Vælger ulven en partner, spiller de to par om et point. Parret med den laveste sammenlagte nettoscore på hullet får hver +1 point mens modstanderne får -1 point hver.
Hvis der er en ensom ulv, er pointregnskabet anderledes, idet den ensomme ulv så spiller om +/-2 point mod hver af de tre andre spillere. Eks: Vinder den ensomme ulv over to af spillerne, men deler med den tredje, får ulven +4, hver af de to får -2, og den sidste får 0.
En netop udnævnt partner kan  inden næste spiller slår ud - afslå at blive partner. Han overtager så rollen som ensom ulv på hullet. Spilleren med færrest point efter 16. hul er ulv på 17. hul og spilleren med færrest point efter 17. hul er ulv på 18. hul. I tilfælde af lighed er spilleren, som har højest handicap - men ikke slag på hullet - ulv.
For de rutinerede: De point, der som følge af et delt hul ikke uddeles, falder normalt bort; men øvede ulvespillere kan spille med følgende regel: Deles et hul, bæres de ikke uddelte point videre til næste ikke-ensom-ulv-hul, hvor indsatsen dermed øges. Delte ensom-ulv-point bæres også med over til næste ikke-ensom-ulv-hul, hvor alle fire spillere så spiller om dem. Der bliver aldrig overført ekstra point til ensom-ulv-huller.